Nieuws & Blogs

Goed personeelsmanagement, zorgt voor loyale MEDEwerkers

|
Blog-Default-730x300

Zodra je medewerkers in dienst hebt, krijg je te maken met personeelsmanagement: naast het uitvoeren van de personeelsadministratie, heb je een personeelsbeleid nodig. Ga je dit zelf invullen? Neem je er een extra medewerker voor aan? Of raadpleeg je een adviseur van Bol?

Natuurlijk is ook een combinatie van uitbesteden, specifieke diensten inkopen en zelf doen mogelijk. Bijvoorbeeld de pure administratie kun je uitbesteden, bij sollicitatie- of coaching gesprekken betrek je een specialist. Natuurlijk blijft de verantwoording voor het beleid bij jou liggen, dankzij de expertise van anderen hoef je niet alles zelf te doen.

Wees voorbereid als een medewerker (langdurig) ziek wordt. Zorg je dat je de juiste maatregelen treft zodat je mensen veilig werken? Leg afspraken vast in een personeelshandboek.

Gezond en veilig werken

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van je medewerkers. Dat betekent dat je verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) moet maken. Afhankelijk van de aard van je onderneming stel je een preventiemedewerker aan en werk je samen met een arbo-arts.

Veiligheid

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie? (RIE)
Je werknemers kunnen risico lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze dien je als ondernemer in kaart te brengen: je koppelt aan elke functie de risico’s; bijvoorbeeld werken op hoogte voor een dakdekker of RSI voor een administratief medewerker.

Heb je de risico’s geïnventariseerd dan stel je een preventiebeleid op. Wat kun je doen om ziekte of ongelukken te voorkomen en welke risico’s kun je afdekken? Denk aan beschermingsmiddelen, ergonomische werkplekken of mindfulness. De RIE is ook van toepassing al je mensen op een externe locatie werken.

Ziekte en verzuim

Zieke medewerkers kosten je geld. Een zieke kost je factor 2,5 van het salaris van een medewerker: collega’s moeten het werk overnemen, hoge werkdruk kan tot meer fouten leiden, je moet voor vervanging zorgen of je krijgt te maken met tijdverlies door inwerken en onervarenheid van de vervanger.

Kort verzuim
Je medewerker komt 1 a 2 dagen niet werken. Dat is ongemakkelijk voor de voortgang van je bedrijf. Kort verzuim kun je verminderen door:

  • Een duidelijke procedure bij ziekmelden af te spreken. Laat ziekmeldingen via de leidinggevende lopen, dat verhoogt de drempel.
  • Zorg dat de leidinggevende persoonlijke aandacht geeft aan de zieke.
  • Is je medewerker regelmatig ziek? Dan is er misschien meer aan de hand, ga in gesprek.

Langdurige ziekte

Daar wil je als ondernemer niet aan denken, je moet je zieke medewerker maximaal 2 jaar door betalen, tevens bouwt hij ondertussen zijn wettelijke vakantiedagen op. Ook zul je actief mee moeten werken aan een re-integratieplan (Wet Verbetering Poortwachter).
Dit is verplicht bij re-integratie:

  • De bedrijfsarts bepaalt of er sprake is van ziekte en geeft een indicatie van de duur. Binnen 6 weken stelt hij een probleemanalyse op met tips voor de re-integratie.
  • Je maakt met je medewerker een stappenplan om tot re-integratie te komen.
  • Om de 6 weken bespreek je de voortgang met je medewerker.
  • Werken in de huidige functie lukt niet meer? Zorg voor aanpassingen, of stel (tijdelijk) een andere functie voor. (1ste Spoor)
  • Als de interne re-integratie niet lukt, kun je aan externe re-integratie denken. Bijvoorbeeld via outplacement of job coach. (2de Spoor)

Onnodig te zeggen dat deze trajecten voor jou als ondernemer heel belastend kunnen zijn. Schroom niet om een expert van Bol adviseurs in te schakelen.

Zwangerschapsverlof

Zwanger is natuurlijk niet ziek, maar je medewerkster is lange tijd afwezig. In totaal heeft zij recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Dat verlof begint 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum en duurt minimaal 10 weken na de bevallingsdatum.
Jij moet de zwangerschap bij het UWV melden, zij betalen de uitkering (100% loon). Hiervoor moet je een formulier invullen en dien je een verklaring van zwangerschap in je bezit te hebben.

Arbo-arts

Je bent verplicht om over een arbo-arts te beschikken. Je kan kiezen voor een zelfstandig gevestigd arbo-arts of voor een van de arbodienst. Zorg dat je arbo-arts je bedrijf goed kent en werk aan een goede verstandhouding.
Dit doen de arbo-arts en de arbeidsdeskundige:

Stellen vast dat een medewerker te ziek is om te werken.
Geven advies over re-integratie.
Helpen bij de tussentijdse evaluaties en het eindverslag van de re-integratie.

Personeelshandboek

Steeds meer personeel in dienst, dan kan een handboek praktisch zijn. Het is een naslagwerk over arbeidsvoorwaarden, huisregels en procedures. Bij Bol Adviseurs hebben we voorbeelden, uiteraard kunnen we ook een personeelshandboek voor je maken. Belangrijk is dat wat er in staat juridisch correct is en dat je het aanpast aan de nieuwste wet- en regelgeving.