Nieuws & Blogs

Een goeie strategie maak je niet in je eentje

|

Waar wil je over vijf jaar staan? Deze vraag leggen we vaak voor aan onze klanten. Immers, zonder doelen geen strategie, zonder strategie geen groeiplan en zonder plan geen tools voor je dagelijkse bedrijfsvoering. Het was tijd om ook eens kritisch naar onze eigen doelen en strategie te kijken en onszelf uit te dagen. We willen niet alleen nu, maar ook in de toekomst het verschil blijven maken voor onze klanten. Hoe kunnen we groeien en tegelijkertijd onze klanten nog beter helpen hun wensen te realiseren? Dat is de basisvraag in onze nieuwe strategiebepaling.

Ik vind dat we het antwoord niet moeten bedenken binnen onze directiekamers. Daarom gaan onze medewerkers en klanten met ons mee op zoek naar de antwoorden.

Top-down is niet van deze tijd

Dat de mens bij Bol Adviseurs centraal staat, was al lang duidelijk en daar verandert niets aan. Waar we aan willen werken, is: groei binnen de huidige regio; van algemeen advies en ondersteuning naar specialistische diensten; en het bouwen aan een community van ambassadeurs, waardoor ondernemers zich graag aan ons willen verbinden.

Medewerkers top-down een nieuwe koers laten varen, is in mijn ogen niet meer van deze tijd. Ik zet liever een stip op de horizon. Laat medewerkers daarna zelf maar aangeven wat ze willen veranderen en hoe ze dat willen bereiken. Dit creëert draagvlak. Uiteindelijk voelen en nemen ze dan ook de verantwoordelijkheid om die doelen te halen. Het kostte me wat tijd om ook iedereen van deze werkwijze te overtuigen. Maar als je jezelf die tijd gunt en het gefaseerd brengt, ontstaat ruimte voor enthousiasme en kun je vertrouwen winnen. Bouw het langzaam op.

Best spannend

In een aantal bijeenkomsten hebben we medewerkers gevraagd naar hun ideeën voor ons bedrijf en hun feedback op ons conceptplan. Daarnaast hebben we in drie sessies ongeveer dertig ondernemers gevraagd wat we goed doen en wat beter kan. Het was best spannend om ons zo kwetsbaar op te stellen, maar het bleek erg de moeite waard.

Uiteindelijk kwamen er vijf thema’s bovendrijven waarmee we concreet aan de slag gaan:

  • leiderschap en communicatie
  • multidisciplinair werken
  • de proeftuin
  • broedplaats voor talent
  • business intelligence

Tijdens interne kick-off sessies presenteerde ik de grote lijnen aan onze mensen. Om te voorkomen dat het alleen een mooi verhaal zou blijven, maar om medewerkers ook daadwerkelijk te activeren, vroeg ik hen zich (vrijwillig!) aan te melden voor één van de vijf werkgroepen. Die werkgroepen gaan de gekozen thema’s verder uitwerken.

Werkgroepen en inspirerende workshops

Bijna eenderde van de medewerkers meldde zich voor een werkgroep aan. Aan hen de taak ook de andere collega’s mee te krijgen. Ik ben, net als de andere directieleden, bewust buiten de werkgroepen gebleven. Medewerkers loslaten, zonder de aanwezigheid van de ‘bazen’, geeft ze meer vrijheid om out of the box te denken. Ook ben ik ervan overtuigd dat onze strategie op deze manier het beste vorm zal krijgen en het meest toekomstbestendig wordt.

Overigens faciliteren we de werkgroepen wel volledig in wat ze nodig hebben. Iedere werkgroep krijgt bijvoorbeeld een aantal workshops en inspiratiesessies van externe partners. Want net zoals onze klanten niet zonder de frisse kijk van buitenaf kunnen, zo kunnen wij dat zelf ook niet. Medewerkers krijgen tijdens deze bijeenkomsten hulp bij het creatieproces en worden geprikkeld om uit hun comfortzone te stappen.

Droombeeld inkleuren

Eind 2017 presenteren de werkgroepen hun belangrijkste aanbevelingen aan de directie. Daarna gaan we onderzoeken hoe we de aanbevelingen kunnen implementeren. De vijf verbetervoorstellen krijgen dan een plek in onze bedrijfsvoering.

Onze klanten wil ik tot slot graag deze tip meegeven: durf het jezelf eens moeilijk te maken en je kwetsbaar op te stellen ten opzichte van je medewerkers. Elkaar uitdagen is het devies. Spring niet op de apenrots, maar vraag je mensen jouw droombeeld in te kleuren en de weg naar succes samen te ontdekken. Ik weet zeker dat dit onverwacht mooie resultaten gaat opleveren!