Nieuws & Blogs

De Wet Vifo: wat betekent dit bij een fusie of overname van je onderneming?!

|
Advocaat leest rechtenboek

Op 1 juni 2023 is de Wet Veiligheidstoets Investeringen Fusies en Overnames, kortweg Vifo, in werking getreden. Deze wet werkt zelfs terug tot 8 september 2020. Maar wat betekent dit eigenlijk als je een bedrijf hebt en je overweegt een fusie of overname? Dit is belangrijk om te begrijpen, vooral omdat er in veel Nederlandse MKB-bedrijven geïnvesteerd wordt door het buitenland[1], zowel van landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, als van Chinese of Russische partijen, die soms betrokken zijn bij illegale digitale activiteiten of het verwerven van geavanceerde technologieën.

[1] Buitenlandse investeringen ook wel Foreign Direct Investments (‘FDI’) genoemd.

De Meldplicht en Veiligheidstoets bij Fusies en Overnames onder de Wet Vifo

Deze wet zorgt voor een voorafgaande meldplicht en er geldt een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames in sectoren van vitale aanbieders (bedrijven met belang voor onze Nederlandse samenleving), beheerders van bedrijfscampussens en ondernemingen op het gebied van sensitieve technologie. Indien er een wijziging van zeggenschap bij ondernemingen in deze sectoren plaats gaat vinden dient dit vooraf gemeld te worden bij het Bureau Toetsing Investeringen (‘BTI’) waarna het ministerie voorwaarden kan verbinden aan een investering in een onderneming of in een uiterst geval kan verbieden.

Uitbreiding van de sectoren onder de toetsing van de Wet Vifo: Wat ondernemers moeten weten.

In het verleden werden alleen investeringen in de financiële sector, energiesector en telecommunicatiesector gescreend in Nederland. Maar gezien de toenemende pogingen van buitenlandse bedrijven en staten om vitale sectoren te verstoren, is het nu essentieel om investeringen in bedrijven die vallen onder de categorieën 'vitale aanbieder', 'beheerder bedrijfscampus' en 'sensitieve technologie' te melden bij het BTI. Dit geldt vooral als de buitenlandse partij zeggenschap wil uitoefenen (dat wil zeggen, beslissende invloed heeft volgens artikel 26 van de Mededingingswet) en een significante invloed wil hebben (dat wil zeggen, meer dan 10-25% van de stemmen in de algemene vergadering wil hebben).

Naleving van de Wet Vifo: Advies voor ondernemers bij buitenlandse investeringen.

De meldplicht geldt dus met name voor ondernemers met bedrijfsactiviteiten in de sectoren warmtetransport, luchtvervoer, winbare energie, gasopslag, andere vitale aanbieders, militaire goederen, andere categorieën met vitale aanbieders en/of sensitieve technologie en bedrijfsactiviteiten met kwantumtechnologie, fotonicatechnologie, halfgeleidertechnologie en high assurance technologie. Sommige sensitieve technologieën zijn dus aangemerkt dat zij zéér sensitief zijn. Gedurende de beoordeling door BTI wordt besloten of een toetsingsbesluit vereist is waarna dit besluit binnen 8 weken wordt genomen. Als ondernemer dien je bij buitenlandse investeringen advies in te winnen zodat deze nieuwe wet Vifo nageleefd wordt. Indien deze wet niet nageleefd wordt kan de minister één last onder bestuursdwang opleggen. Dus wees voorzichtig.

Bol Adviseurs begeleidt ondernemers bij investeringen, fusies en overnames. Heb je verdere vragen over fusies, overnames en/of de screening van investeringen van buitenlandse aandeelhouders? Neem contact op met team Corporate Finance van Bol Adviseurs.