Nieuws & Blogs

Beroep op NOW of toch ontslag van werknemers (reorganisatie)?

|

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus ons langer in de greep zal houden dan waarop was gehoopt. Waar eerder werd gedacht om met een noodpakket 1.0 een korte periode te kunnen overbruggen en daarbij de werkgelegenheid in stand te houden, vragen ondernemers zich nu steeds vaker af hoe het verder moet. Moet ik gebruik maken van NOW of moet ik ook gaan kijken naar andere maatregelen, dan wel een combinatie hiervan?

NOW dekt niet alle loonkosten

De NOW-subsidie dekt niet alle loonkosten. De tegemoetkoming voor de loonkosten die je vanuit de overheid ontvangt bedraagt bij NOW 1 90% van het percentage omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van bijvoorbeeld 50% worden dus 45% van de loonkosten vergoed. In dit voorbeeld komt 55% van de totale loonkosten dus voor rekening van voor jou als ondernemer. Verder geldt dat de NOW werkt met een voorschot van 80%, de laatste 20% wordt mogelijk pas in 2022 uitbetaald. Dit betekent dat je als ondernemer in het fictieve voorbeeld nu feitelijk 36% voorschot ontvangt en in eerste instantie zelf de andere 64% van de loonkosten moet betalen. Bij de latere NOW regelingen bedraagt de tegemoetkoming die je ontvangt 80% (NOW 2) respectievelijk 85% (NOW 3, 4, 5 en 6) waardoor het deel van de loonkosten dat voor rekening van jou als ondernemer komt nog wat groter is geworden.

Ontslag

Wanneer de verwachting is dat de NOW je als ondernemer onvoldoende steun gaat bieden dan wel indien binnen je bedrijf het werk blijvend is veranderd, komt ook het ontslag van werknemers in beeld. Een ontslag van een werknemer is mogelijk indien daarvoor een redelijke ontslaggrond is aan te voeren en herplaatsing binnen het bedrijf niet mogelijk is. In geval van een bedrijfseconomische reden dien je je als ondernemer te wenden tot het UWV om daar een ontslagvergunning aan te vragen. We hebben hiervoor een stappenplan opgesteld waarin is uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot een succesvolle ontslagprocedure bij het UWV.

Transitievergoeding

Houd er wel rekening mee dat je als werkgever bij een gedwongen ontslag van een werknemer, bijvoorbeeld dus na het voeren van een UWV-procedure, wel de transitievergoeding verschuldigd bent aan deze werknemer. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandbeloning van de werknemer per gewerkt dienstjaar.

Combinatie NOW en ontslagen UWV?

Indien je zowel een beroep doet op de NOW-regelingen als voor één of enkele werknemers een bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt gedurende de subsidieperiode, geldt dat je aanzienlijk zal worden gekort op de NOW- subsidie. Onder NOW 1.0 bedroeg deze ontslagboete in geval van een bedrijfseconomisch ontslag 150%. %. Onder NOW 2.0 is deze boete teruggebracht tot 100%. Gedurende NOW 3.0 (tranche 3, 4 en 5) en NOW 4.0 (tranche 6) geldt er geen ontslagboete meer in geval van een bedrijfseconomisch ontslag. Wel geldt dat je bij een bedrijfseconomisch ontslag wel contact op moet nemen met het UWV voor ondersteuning van de werknemers naar ander werk. Wanneer je niet voldoet aan deze verplichting volgt een korting van 5% op de betreffende NOW-subsidie. Verder geldt dat bij een dalende loonsom je wel rekening moet houden dat je wordt gekort op de NOW-subsidie. Bij zowel de NOW 3 (tranche 3, 4 en 5) als NOW 4.0 (tranche 6) geldt hierbij weer dat er een vrijstellingspercentage geldt van 10%. De eerste 10% dalende loonsom leidt derhalve niet tot een korting op de NOW-subsidie.

Tot besluit

Het is wat ons betreft eerst van belang om te kijken hoe de toekomstverwachting van je bedrijf zal zijn om te beoordelen wat het beste plan is voor jouw onderneming. Wellicht biedt de sinds NOW 2.0 verhoogde forfaitaire opslag van 40% en het langer voortdurende steunpakket een geschikte oplossing in deze lastige tijd. Wanneer vooraf al duidelijk is dat deze optie onvoldoende geschikt zal zijn, dan is het zaak om ook tijdig te kijken naar de mogelijkheden van een bedrijfseconomische ontslag of reorganisatie en de gevolgen daarvan.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Kom je er zelf niet uit? Schakel dan onze arbeidsrechtjuristen in. Zij hebben korte lijnen met de accountantsafdeling en de loonadministratie om te komen tot een multidisciplinaire aanpak.

Bas Jeckmans LR - C

Bas Jeckmans
b.jeckmans@boladviseurs.nl
088 - 1211 346

Joyce de Graaff LR - C

Joyce de Graaff
j.graaff@boladviseurs.nl
088 - 1211 443

 

Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »