Referenties

Onze organisatie is klaar voor de toekomst

Referenties

Zorgmed is klaar voor de toekomst. De (thuis)zorgorganisatie heeft daartoe een aanzienlijke transitie doorgemaakt. Want enerzijds respectvol afscheid nemen van de pensioengerechtigde oprichters/aandeelhouders, en tegelijk een gezonde, daadkrachtige organisatie behouden – dat vraagt om zorgvuldige begeleiding. Aan het woord zijn medeoprichter Piet Verhappen en bestuurder Leo Brorens.

Onze organisatie is klaar voor de toekomst

“Zorgmed Beheer levert sinds 1989 thuiszorg in de breedste zin van het woord. Vandaag de dag richten we ons op verpleging en verzorging, begeleiding, kraamzorg, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Naast Zorgmed Thuiszorg vallen er nog drie kraamzorg-bv’s onder Zorgmed Beheer, namelijk: Kraamzorg VDA, De Acht Zaligheden en Mediplan Kraamzorg. In de totale organisatie zijn zo’n 400 medewerkers actief, verdeeld over circa 200 fte.”

“Voor onze oprichters, Piet Verhappen en Peter Geerts, was het tijd om een stap terug te doen en te gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Daartoe bestond in 2016 al een scenario, met als middelpunt een nieuwe directeur die ons gedachtengoed zou voortzetten. Helaas liep het anders en waren we twee en een half jaar later weer terug bij af. Onze vraag bleef dezelfde: hoe zorgden we dat Piet en Peter van hun welverdiende pensioen konden gaan genieten, én garandeerden we dat onze organisatie op vertrouwde voet kon doorgaan? Het antwoord kwam dichterbij toen een van de leden van onze voormalige Raad van Commissarissen de naam van Bol Adviseurs noemde.”

groepsfoto_zorgmed_ref

Een organisch verloop van de transitie

“In overleg met Bol bepaalden we een duidelijke richting. We zouden een stichting oprichten zonder winstoogmerk. Past perfect in het tijdsbeeld én bij ons gedachtengoed: alle middelen volledig inzetten voor onze core business: het leveren van de beste zorg. In de uitgewerkte structuur en de weg daarnaartoe hebben we rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Ofwel: de kwaliteit van onze zorg is verzekerd, net als de continuïteit van de organisatie.”

“Uiteindelijk zijn twee van de vier afdelingsverantwoordelijken toegetreden tot het bestuur, Leo Brorens en Hanneke Hermkens. De andere twee wilden liever hun oorspronkelijke functie behouden. Voor ons is dat exemplarisch voor het fijne, organische verloop van de transitie, waarin iedereen de tijd, ruimte en het inzicht kreeg om zijn eigen keuze te maken. Vandaag de dag doet iedereen waar hij goed in is en wat hij het leukste vindt. Terugkijkend was het een lang, spannend traject. Wat ons erg geholpen heeft, is het feit dat Bol ons steeds op de hoogte hield van wat er speelde. We zijn niet in een rijdende trein gesprongen, maar zijn overal bij betrokken.”

Vandaag de dag doet iedereen waar hij goed in is en wat hij het leukste vindt.


Onze organisatie staat nu op een hoger niveau

“Piet en Peter blijven voorlopig lid van het Stichtingsbestuur, aan wie bestuurders Leo en Hanneke rapporteren. Op de achtergrond houdt onze Raad van Commissarissen toezicht op onze activiteiten. We kijken terug op een fijn, natuurlijk proces, waar iedereen zich comfortabel bij voelt en waarbij de continuïteit perfect is geborgd. Onze organisatie is klaar voor de toekomst.”

“Wat we zeker willen noemen, is het feit dat onze Bol-adviseurs goed luisterden, onze uitdaging begrepen en wisten hoe ze een passende oplossing konden vormgeven. Discussie werd al snel slagkracht: Bol vertaalde onze wensen in praktische plannen, waarbij het steeds mogelijk bleef om bij te sturen als dat nodig was. Natuurlijk, als zo’n nieuw organisatiemodel eenmaal staat, kom je altijd verschillende pragmatische uitdagingen tegen, maar inmiddels zijn de meeste zaken er al aardig ingeslepen. Al met al is onze organisatie duidelijk op een hoger niveau gekomen. ”

Piet Verhappen en Leo Brorens – Zorgmed

Heb je een vraag naar aanleiding van deze referentie? Stel hem aan Koen!

Als Consultant Corporate Finance ben ik nauw betrokken bij de casus van Zorgmed. Heb jij een vraag naar aanleiding van deze referentie? Stuur me een bericht of bel me op 088 1211 389.

Koen Jordans

Consultant Corporate Finance

Contactformulier: