De werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor elke werkgever verplicht. Deze regelgeving heeft gevolgen voor zaken als uw (on)kostenvergoedingen, het jaarlijkse kerstpakket, de laptop die u en/of uw medewerkers gebruiken, de telefoon of tablet ‘van de zaak’, de bedrijfsfitness regeling, werkkleding, uw fietsenplan, lunchvergoedingen en nog veel meer…

Waarom actie noodzakelijk is

Actie is noodzakelijk, want u loopt namelijk risico op extra belastingheffing voor de uitgaven die de zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom overschrijden. Om een onverwachte extra heffing te voorkomen is het dus belangrijk dat u deze uitgaven correct (in uw financiële administratie) gaat registreren. Zo voorkomt u die onverwachte naheffing.

In sommige gevallen kan de WKR zelfs tot een financieel voordeel leiden. Het is namelijk mogelijk dat uw huidige arbeidsvoorwaardenpakket de vrije ruimte niet volledig ‘vult’. In dat geval kunt u kosten besparen door slimme inzet van de nog beschikbare vrije ruimte. De deskundigen van de afdeling Bol HRM kunnen samen met u in kaart brengen of dit bij u aan de orde is en hoe u in dat geval e.e.a. kunt inrichten om de voordelen te benutten.

‘Niets doen’ is dus zonde. Want óf u mist de kans om te besparen, óf u loopt risico op een extra heffing.

Wie doet wat?

Niet alles wat u aan uw medewerker geeft, is op de loonstrook terug te zien. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsschoenen die worden verstrekt. Toch vallen dit soort verstrekkingen ook onder de werkkostenregeling. Invulling geven aan de WKR kunt u daardoor niet overlaten aan uw interne of externe salarisadministrateur. Deze heeft namelijk nooit een totaalbeeld van de uitgaven.

Om de WKR in goede banen te leiden, is het dus verstandig dat u samen met de salarisadministrateur naar uw situatie kijkt. We nodigen u daarom van harte uit om ons te vragen om samen met u te beoordelen welke gevolgen de WKR voor u heeft en wat verstandig is om op welke manier vast te leggen.

Meer weten?

Hieronder kunt u de WKR waaier downloaden. Wanneer u nog vragen heeft of een specifieke verstrekking of vergoeding eens wilt voorleggen aan de deskundigen, kunt u contact opnemen met HRM Adviseur Hein Vriens. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0485) 56 12 00 of per e-mail via h.vriens@boladviseurs.nl.

WKR waaier