Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli

Op 29 april 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, kunnen vervallen per 1 juli 2019 als de werkgever heeft voldaan aan zijn inspanningsplicht. Wanneer je jouw werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen.

Vaste opnamevolgorde

Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan streep je de vakantiedagen af in volgorde van hun geldigheidsduur.

Inspanningsplicht

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie d.d. 6 november 2018 is gebleken dat op de werkgever een inspanningsplicht rust om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen om vakantie op te nemen. Als de werkgever deze plicht naast zich neerlegt, behoudt de werknemer zijn vakantiedagen ondanks de wettelijke vervalregeling

Andere afspraken

In een arbeidsovereenkomst of cao kun je met werknemers afspreken dat vakantiedagen later vervallen. Eerder is niet toegestaan. Is jouw werknemer niet in staat geweest de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkzaamheden het niet toelieten, dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.