Voorkom inlenersaansprakelijkheid; kies voor SNA-keurmerkdragers

Op 31 juli 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Leent u personeel in via uitzendorganisaties, dan heeft u sinds 1 juli te maken met strengere regels (» lees ook het nieuwsbericht: Strengere regels bij inhuur uitzendkrachten). Onder voorwaarden is echter wel een volledige vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid mogelijk. Deze vrijwaring is mogelijk bij het inlenen van personeel via uitzendorganisaties met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

De inlenersaansprakelijkheid houdt kort gezegd in dat de inlener hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden door de Belastingdienst voor loonheffingen en omzetbelasting ter zake van de ingeleende uitzendkracht(en) die, om welke reden dan ook, niet betaald zijn door de uitlener. De inlener kan de inlenersaansprakelijkheid beperken door een deel van de factuur op de G-rekening (een geblokkeerde rekening bij een bank) van de uitlener te storten.

Vanaf 1 juli jl. kan een inlener van uitzendkrachten niet meer aansprakelijk worden gesteld voor betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De uitzendonderneming is opgenomen in het SNA-register.
  2. De inlener stort 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) op de G-rekening van de uitzendonderneming. Bij verlegging van de omzetbelasting is dit 20%.
    NB. Voor uitzendondernemingen die beursgenoteerd zijn in een OESO-land kan een alternatieve regeling gelden voor het storten op een G-rekening.
  3. De administratie van de inlener is zodanig ingericht dat daaruit direct kunnen worden teruggevonden, de gegevens over de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid (manurenadministratie) en de betalingen.
  4. De inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen.
  5. Voor zover van toepassing moet de inlener kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingvergunning beschikt.

De regeling vrijwaring inlenersaansprakelijkheid geldt alleen voor stortingen op de
G-rekening na 1 juli 2012 die zien op inlening na 1 juli 2012. Voor stortingen op de
G-rekening die na 1 juli 2012 worden gedaan, maar die zien op inlening vóór 1 juli 2012 geldt slechtst vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid tot het bedrag van de stortingen op de G-rekening.

Via het SNA-register kan nagegaan worden, welke uitzendondernemingen reeds gecertificeerd zijn, dan wel bezig zijn met de vereiste certificatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid? Download ons whitepaper ‘Alles over het inlenen van personeel’ of neem rechtstreeks contact op met de specialisten op dit gebied binnen Bol Adviseurs Ton Hendriks en Rob Kuijpers.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.