(UPDATE) Verhoging BTW-tarief van 19% naar 21%

Op 21 september 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Door de overheid is besloten het algemene BTW-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19% naar 21%. Dit betekent dat over prestaties (leveringen en diensten) die vanaf 1 oktober a.s. worden verricht 21% BTW is verschuldigd. Het moment waarop de prestatie wordt verricht is derhalve bepalend voor het toepasselijke tarief.Update 21 september 2012
Op 21 september heeft de overheid een update gegeven naar aanleiding van de BTW verhoging. De inhoud daarvan leest u onderaan dit nieuwsbericht ».


Voor prestaties met betrekking tot onroerende zaken zijn inmiddels een aantal overgangsregelingen gepubliceerd:

  1. Bij de oplevering van nieuwbouw op of na 1 oktober 2012 is het 19% tarief nog wel van toepassing op termijnen, die voor 1 oktober 2012 zijn vervallen, mits partijen een betaling in termijnen zijn overeengekomen.
  2. Een vergelijkbare regeling is eveneens van toepassing op verbouwingen. Hieronder worden werkzaamheden verstaan, die tot een verandering van de inrichting, de aard of omvang van de onroerende zaak leiden. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van keukens en badkamers, het aanbouwen van een serre of het aanbrengen van een dakkapel. De regeling geldt derhalve niet voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden, die vrijwel uitsluitend gericht zijn op de instandhouding van de onroerende zaak, zoals het het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking. Indien in het kader van een verbouwingscontract tevens ondergeschikte werkzaamheden worden verricht, die mede van belang zijn voor de instandhouding van de onroerende zaak, zodat in de overeenkomst tevens een element van onderhoud en/of herstel is begrepen, geldt voor alle werkzaamheden de overgangsregeling.
  3. Voor nieuwbouwwoningen, die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleverdatum ná 30 september 2012 blijft het 19%-tarief gelden voor alle termijnen tot 1 oktober 2013.

De overheid heeft een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over deze BTW-verhoging.
Deze vragen en antwoorden vindt u hier »

 

Update 21 september 2012

Op 21 september publiceerde de overheid een lijst met aanvullende vragen en antwoorden.
Deze aanvullende vragen en antwoorden vindt u hier »

 

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van de BTW-verhoging, neem dan contact op met René Nierkens of één van onze andere BTW-specialisten. U kunt René Nierkens telefonisch bereiken via (024)366 69 50 en per e-mail via r.nierkens@bolfiscalisten.nl.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.