Strengere regels bij inhuur uitzendkrachten

Op 7 april 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Sinds 1 juli 2012 zijn er nieuwe en strengere regels van kracht voor het inhuren van personeel. Leent u uitzendkrachten in van een uitzendbureau dat niet als zodanig kenbaar is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK? Dan kan de Arbeidsinspectie ook aan u een flinke boete opleggen.  

Hoge boetes

De boete voor het negeren van deze nieuwe registratieplicht geldt zowel voor u als werkgever (de ‘inlener’), als voor het uitzendbureau (de ‘uitlener’) dat u inschakelt. Sinds 1 juli moeten alle uitleners ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het doel van de nieuwe regels is het terugdringen van fraude en illegaliteit binnen de uitzendbranche en het tegengaan van uitbuiting van werknemers. De boete bij overtreding van deze nieuwe registratieplicht bedraagt de eerste keer €12.000 per werknemer. Begaat u dezelfde fout binnen vijf jaar nog een keer, dan kost deze tweede overtreding u €24.000. De derde keer is de boete zelfs €36.000 met een maximum van € 76.000! Het niet naleven van deze nieuwe regels kan u dus duur komen te staan.

De registratieplicht geldt voor alle bedrijven in Nederland die personeel ter beschikking stellen aan Nederlandse bedrijven. Het geldt du sniet alleen voor uitzendbureaus, maar  bijvoorbeeld ook voor payroll-bedrijven en banenpools (werkgelegenheidsprojecten).

Wat als u werknemers incidenteel uitleent?

Let op: Ook als u als werkgever zelf incidenteel een werknemer bij een andere werkgever laat werken, moet u zich in beginsel als uitlener van personeel registreren. Collegiale terbeschikkingstelling van een werknemer aan een ander bedrijf valt er echter onder bepaalde voorwaarden buiten. Hetzelfde geldt voor freelancers die u opdrachten geeft en bij aanneming van werk.

Voorkom inlenersaansprakelijkheid!

Per 1 juli 2012 zijn ook de voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk kan worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door het uitzendbureau gewijzigd. Inlenersaansprakelijkheid bij het inlenen van een uitzendbureau dat een keurmerk heeft van de Stichting Normering Arbeid kan voortaan voorkomen worden door 25% van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener. Hierbij gelden wel een aantal andere voorwaarden.

Hoe u inlenersaansprakelijkheid kunt voorkomen leest u in het nieuwsbericht:
» Voorkom inlenersaansprakelijkheid.


Tip 1    –   Zorg ervoor dat u vóór het inhuren van uitzendkrachten heeft gecontroleerd of het desbetreffende uitzendbureau is ingeschreven in het Handelsregister. U sluit mogelijke risico’s helemaal uit wanneer u ook een kopie van het digitale uittreksel (met datum!) bewaart bij het inlenerscontract.

Tip 2 –  Als u aan de gewijzigde voorwaarden voor inlenersaansprakelijkheid voldoet, kunt u een beroep doen op de zogenoemde ’disculpatieregeling’ inlenersaansprakelijkheid. Meer informatie treft u op de site van de Belastingdienst (download PDF bestand).

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.