Pro-rata-aftrek persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen voor niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Op 16 december 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Staatssecretaris Snel van Financiën geeft, vooruitlopend op een wijziging van de Wet IB 2001, een beleidsbesluit waarin hij aangeeft hoe de Belastingdienst met het Spaanse voetbalmakelaarsarrest van het Hof van Justitie EU omgaat.

Uit het arrest van het HvJ EU van 9 februari 2017, V-N 2017/9.12 volgt dat de wijze waarop Nederland bij de belastingheffing rekening houdt met de persoonlijke en gezinssituatie van buitenlandse belastingplichtigen onder bepaalde omstandigheden niet in overeenstemming is met het EU-recht.

Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die in hun woonland geen of onvoldoende inkomsten genieten, kunnen een beroep doen op het nieuwe beleid om pro rata rekening te houden met persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen. Het besluit treedt op 14 december 2019 in werking en werkt terug tot en met 9 februari 2017.

Bron: staatscourant, 13-12-2019

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.