Lening dga aan bv: zakelijk of privé?

Op 24 april 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Bij bv’s die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. De dga sluit dan privé een lening af en leent de som aan de bv. Wordt de lening echter als onzakelijk bestempeld, dan valt deze voor de dga niet in box 1 maar in box 3.

Wat is onzakelijk?

Een lening wordt onder meer als onzakelijk aangemerkt als er geen rentepercentage te vinden is waartegen een onafhankelijke derde partij de lening, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, zou verstrekken.

Lening is onzakelijk

In de zaak die speelde voor de rechtbank in Noord-Holland, werd duidelijk dat er sprake was van een onzakelijke lening. De betreffende bv had een negatief ondernemingsvermogen en forse schulden. De resultaten waren overwegend negatief of in geringe mate positief geweest. Ook was er geen positieve kasstroom en was er geen zicht op verbetering van deze situatie in de toekomst. De lening was verstrekt zonder risico-opslag op de rente, zonder zekerheden, bevatte een soepele regeling inzake aflossing en looptijd en was bovendien achtergesteld ten opzichte van de andere bancaire leningen

Aandeelhoudersbelang voorop

In deze zaak was duidelijk dat de onzakelijke lening alleen verstrekt was vanwege de belangen als aandeelhouder.

Let op! De onzakelijkheid van een lening moet worden beoordeeld op het moment van het aangaan van de lening. Dit neemt niet weg dat een zakelijke lening, door onzakelijk handelen van de crediteur, later alsnog onzakelijk kan worden.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.