Gebruikelijk loon dga verhoogd naar €46.000

Op 3 januari 2020 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op €46.000.

Verhoging

De vaststelling van het gebruikelijk loon op €46.000 betekent een verhoging met €1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten.

Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan €46.000.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw vaste adviseur bij Bol.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.