Flexibele bv treedt in werking op 1 oktober 2012

Op 13 juni 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Vijf jaar na indiening van het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ is er duidelijkheid. Op dinsdag 12 juni jl. is het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel vindt plaats op 1 oktober 2012. De belangrijkste elementen uit dit wetsvoorstel op een rijtje:

  • Meer ruimte voor ondernemers om bij de oprichting van de bv naar eigen inzicht afspraken te maken tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en de bv en deze vast te leggen in de statuten.
  • Afschaffing van de minimumkapitaaleis van 18.000 euro, hetgeen een verdergaande aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders tot gevolg heeft ter bescherming van mogelijke schuldeisers.
  • Verdwijning van de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen.
  • Verruiming van de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.
  • Mogelijkheid tot uitgifte van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen.

 

Binnenkort informeren wij u nader over de concrete gevolgen van dit wetsvoorstel voor u als ondernemer.

Zie ook het eerder nieuwsbericht: » De flexibele bv komt eraan

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.