Extra belastingvoordeel voor innovatie & onderzoek

Op 13 april 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Voor ondernemers die vanaf 2012 investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kunnen rekenen op extra belastingvoordeel. Het gaat hier om de zogeheten Research en Developmentaftrek (RDA). Deze aftrek geldt alleen voor ondernemers die bezig zijn met innovatie en ontwikkeling  doen en over een zogenaamde S&O-verklaring beschikken vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De WBSO verlaagt de arbeidskosten van ‘speur-en ontwikkelingswerk’. De RDA verlaagt de overige kosten en uitgaven. Het is een extra aftrekpost van de winst en bedraagt 40% van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan het S&O-werk. De lijst van kosten waarvoor u aftrek kunt krijgen is lang, maar er zijn wel degelijk zaken uitgesloten van fiscale steun. Wat wel of niet fiscale steun krijgt, luistert nauw.

Alleen aftrek voor kosten van verplichtingen van na 1-1-2012

U kunt alleen kosten en uitgaven opvoeren voor de RDA-aftrek wanneer u de verplichtingen hiervoor na 1 januari 2012 bent aangegaan. Vanaf 1 mei aanstaande kunt u de RDA-aanvraag indienen. Dit kan alleen in combinatie met een WBSO-aanvraag.

Schat de kosten niet hoog

Wanneer u een inschatting maakt van de projectkosten, houdt u er dan rekening mee dat een te hoge RDA-beschikking achteraf naar beneden wordt bijgesteld, maar dat een te lage inschatting van uw kosten niet wordt gecorrigeerd. U moet dus in ieder geval een bescheiden aanvraag vermijden!

Voordeel via belastingaangifte

Agentschap NL (www.agentschapnl.nl) handelt de aanvraag van uw WBSO en RDA af. Van het agentschap krijgt u een beschikking met daarop het RDA-bedrag. Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Tip

U kunt meerdere projecten in één aanvraag stoppen en indienen bij het agentschap. Let er op dat ze elkaar niet overlappen en dat u ze op tijd indient, dat wil zeggen minstens één kalendermaand voordat u begint met het S&O-project. Bol Adviseurs heeft verschillende specialisten in huis die u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde verklaringen.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.