Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

Op 13 januari 2020 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Als je investeert, heb je als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op €2.401.

Minimum- en maximuminvesteringsbedrag?

Genoemd bedrag is €100 hoger dan in 2019. Kleinere investeringen komen dus minder snel voor de extra aftrek in aanmerking. Het maximuminvesteringsbedrag is voor 2020 bepaald op €323.544. Boven dit bedrag krijg je dus geen KIA meer.

Ondergrens van €450

De KIA krijg je bovendien alleen voor investeringsgoederen waarop je moet afschrijven. Dit betekent dat het bedrijfsmiddel minstens €450 moet kosten. Investeer je in 2020 in totaal dus minstens voor €2.401 aan bedrijfsmiddelen die ieder minstens €450 kosten, dan heb je recht op de KIA.

Uitzonderingen

Overigens krijg je niet op alle investeringsgoederen de KIA. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto’s in beginsel uitgesloten.

Minimuminvesteringsbedrag MIA en EIA ongewijzigd

Het minimale investeringsbedrag voor de milieu- en voor de energie-investeringsaftrek (MIA/EIA) blijft in 2020 wel ongewijzigd en bedraagt ook dan €2.500.

 

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.