Nieuws & Blogs

Webshop-ondernemers opgelet: nieuwe kansen binnen de btw!

|

De wereld wordt steeds digitaler en handel vindt steeds meer over de grens plaats. Online bestellingen bij webshops zijn bijna niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. De coronacrisis heeft deze trend alleen maar versterkt. Steeds meer bedrijven zijn hun goederen (ook) digitaal gaan aanbieden waarbij de verkopen niet begrensd zijn tot de landsgrenzen van Nederland. Op 1 juli aanstaande zal nieuwe EU-brede wetgeving in werking treden met betrekking tot afstandsverkopen (met name e-commerce). De nieuwe regels brengen een groot aantal wijzigingen, verplichtingen maar zeker ook kansen met zich mee.

Afstandsverkopen aan particulieren over de EU-grenzen

Onder de huidige wetgeving moet bij een verkoop aan een particulier in een andere EU-lidstaat Nederlandse btw in rekening worden gebracht totdat op enig moment een bepaalde jaaromzetdrempel (die per lidstaat verschilt) wordt overschreden. Vanaf de transactie waarmee de drempel wordt overschreden moet het btw-tarief van het land van aankomst in rekening worden gebracht. Daarvoor moet de ondernemer in kwestie zich in de andere lidstaat registreren als ondernemer voor de btw.

Onder de nieuwe wetgeving worden de drempels per lidstaat afgeschaft en komt er in plaats daarvan één drempel voor de hele EU van €10.000 per jaar. Dat betekent dat als er in een bepaald jaar voor meer dan €10.000 aan afstandsverkopen plaatsvinden, het btw-tarief van het land van aankomst in rekening gebracht en afgedragen moet worden.

One-Stop-Shop (OSS)

Onder de nieuwe wetgeving zal het veel vaker voorkomen dat ondernemers buitenlandse btw moeten afdragen. Om te voorkomen dat ondernemers zich in een groot aantal EU-lidstaten moeten registreren voor btw doeleinden, wordt de One-Stop-Shop (OSS) ingevoerd. Via de One-Stop-Shop kunnen bedrijven in één EU-lidstaat per kwartaal een aangifte indienen voor alle afstandsverkopen aan particulieren, uitgesplitst naar EU-land en btw-tarief. Na indiening van de OSS-aangifte wordt de totale EU-btw afgedragen aan de Belastingdienst van de lidstaat waar de OSS-aangifte is ingediend. Die lidstaat zorgt ervoor dat de btw over de betrokken EU-landen wordt herverdeeld op basis van de in de aangifte opgenomen specificatie.

Let op! OSS is een keuze en geen verplichting. Zonder OSS is de ondernemer verplicht om zich, bij overschrijding van de drempel, voor de btw in de andere lidstaat te registreren. Ondernemers die kiezen voor de OSS moeten al hun afstandsverkopen via deze aangifte aangeven. Het is dus niet mogelijk om je voor verkopen in de ene lidstaat te registreren als ondernemer en gelijktijdig voor andere lidstaten de OSS toe te passen.

Hoe aan te melden voor One-Stop-Shop?

Ondernemers kunnen zich aanmelden voor OSS via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hiervoor is eHerkenning (niveau 3) noodzakelijk. Een registratie voor OSS met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Heb je vragen over deze nieuwe regelgeving voor webshops of wil je weten wat de gevolgen zijn voor jouw business en heb je hulp nodig bij om je goed voor te bereiden? Dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met btw-specialisten Tiago Schotten of Roel Timmermans van Bol Adviseurs.  Zij helpen je graag verder!

Tiago Schotten LR

 

Tiago Schotten
t.schotten@boladviseurs.nl
088 - 1211 428

Roel Timmermans LR

 

Roel Timmermans
r.timmermans@boladviseurs.nl
088 - 1211 447