Nieuws & Blogs

Waarom je als ondernemer data-driven wilt gaan werken

|

Als ondernemer laat je je toch zeker leiden door de cijfers en niet door impulsieve ingevingen? Nu ben je waarschijnlijk geneigd om dit te beamen: natuurlijk vertrouw je op de feiten! Maar kijk eens kritisch naar je eigen organisatie en hoe jij hier als ondernemer in staat… Moet je dan niet toegeven dat de data in jouw organisatie niet altijd het uitgangspunt is voor de beslissingen die je neemt?

Laat data niet links liggen!

In de praktijk zien wij vaker dat data in organisaties niet altijd ten volle benut wordt. Dat is jammer, want het gebruik van deze data biedt je als ondernemer tal van kansen. Wij noemen dit data-driven werken.

Data-driven houdt in dat keuzes gemaakt worden op basis van data en niet enkel vanuit een onderbuik gevoel. Data en de correcte registratie hiervan worden een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Het bedrijf gaat dus zelf ook inzien hoe belangrijk het vergaren/verwerken en opslaan van bruikbare data met betrekking tot de eigen activiteiten is.

De data die je gebruikt om data-driven te kunnen werken, is al in je organisatie aanwezig. Het wordt opgeslagen in de systemen en in bestanden die worden bijgehouden, maar ook data uit websitebezoek, social media, enquêtes en bijvoorbeeld klantenkaarten zijn bronnen die je kunt raadplegen.

De voordelen van data-driven werken

Een data-driven aanpak geeft je een stevige basis voor het maken van gefundeerde beslissingen. Je kunt je immers baseren op feiten en cijfers. Dat alleen al is een enorm groot voordeel en het gebruiken van de data in je organisatie levert je nog meer pluspunten op. Zo kun je door data-driven te werken…

  • Het rendement verhogen
  • Tijd besparen
  • Fouten boven water krijgen
  • Marktkansen ontdekken
  • Knelpunten inventariseren
  • Bedrijfsprocessen verbeteren

In jouw bedrijf data-driven aan de slag

Wanneer je data-driven wilt gaan werken, betekent dit ook dat je organisatie hierop ingericht moet worden. Belangrijk is dat de data in je organisatie op de juiste manier verzameld en ontsloten moet worden. Uiteraard kunnen onze BI-specialisten hierbij helpen. Om het jou bovendien extra makkelijk te maken, hebben we bovendien alvast een whitepaper geschreven om je op weg te helpen.

eerste hulp bij het effectief inzetten van data voor je bedrijf  1EHBI

Eerste hulp bij het effectief inzitten van data voor je bedrijf

Download de whitepaper »

 

Wil je nog meer weten? Neem gerust contact met ons op! Wij geven je graag meer informatie over hoe jij maximaal gebruik maakt van de data in jouw organisatie.