Nieuws & Blogs

Verplichte registratie van UBO's van trusts en fondsen voor gemene rekening: dit is wat je moet weten

|

Uiterlijk 31 januari 2023 moeten de uiteindelijk belanghebbenden/ultimate beneficial owners (UBO’s) van trusts en fondsen voor gemene rekening worden geregistreerd in het UBO-register. Uit het UBO-register blijkt wie belang heeft bij juridische entiteiten. Alle EU-lidstaten moeten op grond van Europese anti-witwasregels een UBO-register hebben om financiële criminaliteit tegen te gaan. In dit artikel zetten we de belangrijkste informatie over het UBO-register voor je op een rij.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht in het trustregister

Concreet gaat het om trusts en fondsen voor gemene rekening (zowel open als besloten):

 • met een in NL woonachtige of gevestigde trustee;
 • met een buiten de EU gevestigde trustee, die “eigenaar” is van in NL gelegen onroerende zaken;
 • met een buiten de EU gevestigde trustee, die een zakelijke relatie aangaat in Nederland (bijvoorbeeld het openen van een bankrekening).

Een fonds voor gemene rekening is een fonds zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht bij overeenkomst, dat vermogen bijeenbrengt dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of gebruikt. Elk fonds voor gemene rekening dat voldoet aan de voorwaarden voor registratieplicht moet worden ingeschreven in het UBO-register.

Afhankelijk van de juridische kwalificatie van het fonds voor gemene rekening moet dat ofwel in het reguliere UBO-register voor rechtspersonen en vennootschappen ofwel in het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. Kort gezegd moet een fonds voor gemene rekening haar UBO’s in het trustregister registreren als géén sprake is van een onderneming of rechtspersoon. Het zal dan vooral gaan om beleggingsentiteiten. Een fonds voor gemene rekening dat kwalificeert als stille maatschap zal moeten registreren in het trustregister. Een fonds voor gemene rekening dat kwalificeert als v.o.f of c.v. zal moeten worden geregistreerd in het reguliere UBO-register.

Wie is UBO?

Het UBO-begrip voor trusts en fondsen voor gemene rekening wijkt af van het UBO-begrip voor rechtspersonen en vennootschappen.

UBO van een trust zijn, ongeacht de omvang van hun belang:

 • alle oprichters/settlors;
 • alle beheerders/trustees;
 • alle protectors;
 • alle begunstigden/beneficiaries;
 • degenen die de feitelijke zeggenschap uitoefenen.

UBO’s van een fonds voor gemene rekening zijn, ongeacht de omvang van hun belang:

 • de juridische eigenaar;
 • de beheerder;
 • de participanten.

Grote fondsen voor gemene rekening (minimaal 150 participanten, Wft-vergunning, onder toezicht van AFM of DNB) krijgen de mogelijkheid om de participanten niet individueel, maar als groep te registreren. Deze uitzondering geldt alleen voor de begunstigden van fondsen voor gemene rekening, niet voor trusts.


Let op: Er is geen sprake van een drempel van > 25% zoals bij het UBO-register voor rechtspersonen en vennootschappen. Bovendien zijn er altijd meerdere UBO’s, zodat geen sprake kan zijn van pseudo-UBO’s. Is de directe belanghebbende een rechtspersoon of personenvennootschap, dan is iedere UBO van deze rechtspersoon of personenvennootschap ook UBO van de trust of het fonds voor gemene rekening.


Wanneer moet registratie plaatsvinden?

De termijn voor registratie is kort, slechts drie maanden. De UBO’s moeten vóór 1 februari 2023 zijn ingeschreven. Niet tijdige of niet correcte registratie is een economisch delict en kan leiden tot boetes en andere bestuursrechtelijke en in het uiterste geval strafrechtelijke sancties.

Welke gegevens moeten worden geregistreerd?

Van de trust:

 • naam en type (open of besloten);
 • datum en plaats totstandkoming (datum overeenkomst en vestigingsplaats trustee);
 • doel (ten behoeve van een persoon of beleggen van vermogen).

Van de UBO’s:

 • naam
 • geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland;
 • woonadres, woonstaat, e-mailadres;
 • nationaliteit;
 • aard en omvang van het gehouden belang ((i) 0-25%, (ii) meer dan 25% tot 50%, (iii) meer dan 50% tot 75%) of (iv) meer dan 75%;
 • BSN-nummer/buitenlands fiscaal identificatienummer;
 • afschrift van het legitimatiebewijs van de UBO;
 • afschrift van documenten waaruit het UBO-schap blijkt.

Privacy

Een deel van de gegevens in het UBO-register wordt openbaar en is door iedereen te raadplegen:

 •  voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en geboortejaar;
 •  nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het gehouden belang.

De volgende gegevens zijn alleen door de bevoegde autoriteiten en de financiële inlichtingen eenheid in te zien:

 • geboortedag, geboorteland en geboorteplaats;
 • woonadres;
 • BSN-nummer/buitenlands fiscaal identificatienummer;
 • afschrift van het legitimatiebewijs van de UBO;
 • afschrift van documenten waaruit de aard en omvang van het belang blijkt.

Wat moet ik doen?

Alleen de trustee/beheerder kan de UBO-registratie indienen:

 • trustees woonachtig/gevestigd in NL met DigiD via de website;
 • trustees woonachtig/gevestigd elders in Europa in het register van het betreffende land;
 • non-EU trustees zonder DigiD kunnen vanaf 1 november 2022 via de website een account aanvragen om de registratie te kunnen doen.

Registreren kan alleen via de website van het trustregister. Registratie op papier of via de balie van de Kamer van Koophandel is niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk om iemand anders dan de trustee te machtigen om de registratie te doen.

Verzamel eerst de benodigde gegevens voor de registratie en het DigiD of de inloggegevens van de trustee die de registratie doet. Ga dan naar https://www.uboregistertrusts.nl/ om de registratie te doen (vanaf 1 november 2022).

Meer weten of vragen over de UBO-registratie?

Algemene informatie vind je op de website van de KvK en de Rijksoverheid.  Op de registratiewebsite vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Heb je vragen over de UBO-registratie? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Bol Adviseurs of raadpleeg de UBO-desk via UBOdesk@boladviseurs.nl. Wij helpen je graag verder!