Nieuws & Blogs

Toch geen extra opties voor opties?

|

In het pakket Belastingplan 2022 is het Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten opgenomen. Hierin wordt voorgesteld om de fiscale regeling voor aandelenoptierechten te wijzigen waardoor het aantrekkelijker wordt om aandelenoptierechten als loon te verstrekken. In het voorstel krijgen werknemers meer keuzevrijheid over het moment waarop ze belasting betalen over de aandelenopties.

Op basis van de huidige wetgeving moet de werknemer bij uitoefening van zijn opties af te rekenen met de belastingdienst. Onder het voorstel kan de werknemer kiezen tussen twee opties: heffing op moment van uitoefening van een aandelenoptierecht of uitstel van heffing tot het moment dat de aandelen die bij uitoefening worden verkregen verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de verschuldigde belasting te voldoen.

Met de voorgestelde maatregel is de werknemer pas verplicht om belasting te betalen op het moment dat hij het aandelenoptierecht daadwerkelijk in geld kan omzetten. In veel gevallen zal dit moment overeenkomen met het moment dat ook daadwerkelijk wordt vervreemd. Hiermee wordt beoogd om het voor start-ups en scale-ups aantrekkelijker te maken om voor het aantrekken en behouden van personeel gebruik te maken van aandelenoptierechten.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel bleek echter dat een aantal partijen grote vraagtekens bij het voorstel zet. Zo zou de regeling te hoge uitvoeringskosten hebben en zouden ook voor grote bedrijven “voor wie het eigenlijk niet bedoeld is” van de regeling gebruik kunnen maken. Het kabinet overweegt daarom de wet aan te passen en heeft de Tweede Kamer gevraagd om nog niet te stemmen over het wetsvoorstel. Hierdoor is onzeker of de voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2022 doorgang zullen vinden.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier!