Nieuws & Blogs

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) geopend vanaf 21 maart 2023: start alvast met de voorbereidingen

|

De openingsdatum van de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb(TEK) is aangekondigd. Op 21 maart 2023 is het vanaf 9.00 uur mogelijk om de aanvraag in te dienen. Heb je de exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie niet meer scherp? Lees dan ons eerdere bericht over de TEK.

TEK aanvragen & voorwaarden

Vraag de TEK aan bij het RVO van 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • Jouw energiekosten bedragen minimaal 7% van jouw totale omzet (energie-intensiteitseis);
 • Je bent mkb’er volgens de mkb-toets van de Europese Commissie;
 • Je hebt een zakelijk energiecontract dat op naam van jouw onderneming is afgesloten;
 • Jouw onderneming is uiterlijk 31 december 2022 bij KVK ingeschreven. 

Energie-intensiteit berekenen

Om TEK te ontvangen, moeten jouw energiekosten minimaal 7% van je omzet bedragen. De RVO berekent dit met jouw omzet, de modelprijs voor energie en jouw standaardjaarverbruik. Op de website van het RVO staan enkele voorbeelden.

Aanvraag alvast voorbereiden

Denk je dat je in aanmerking komt voor de TEK, dan kun je de subsidieaanvraag alvast voor bereiden. Zorg ervoor dat je alle benodigde gegevens verzameld, dan kan kort na openstelling de aanvraag voor de TEK de deur uit en wordt een voorschot op de subsidie eerder ontvangen.

Hierbij zit wel de kanttekening dat de definitieve aanvraag door het RVO wordt beoordeeld aan de hand van de modelprijzen 2023; deze worden begin 2024 vastgesteld.

Welke gegevens zijn er nodig?

Het RVO heeft op haar website een overzicht gepubliceerd van de gegevens benodigd voor een subsidieaanvraag. Voor de aanvraag zijn in elk geval de volgende gegevens nodig:

 • de gegevens van de onderneming, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop het RVO het voorschot kan overmaken;
 • gegevens van de contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • EAN-nummers van gas en elektriciteitsaansluiting(en);
 • omzetgegevens over 2022: kopieën van de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Wijken de aangiften af van de kalenderkwartalen? Gebruik dan de aangiften over 4 kwartalen; deze moeten voor het grootste deel in 2022 vallen.
  Beschik je niet over kopieën van aangiften omzetbelasting, was in 2022 geen omzetbelasting verschuldigd, werd in 2022 pas gestart met de onderneming of wordt subsidie aangevraagd voor een groep verbonden ondernemingen: lees dan op deze website welke gegevens moeten worden aangeleverd. Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar? Op een later moment wordt bekend gemaakt welke omzetgegevens kunnen worden gebruikt.
 • een verklaring dat je geen vast contract hebt bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023. Dit moet worden aangeleverd per EAN-code. Elke aansluiting op een gas- of elektriciteitsnet heeft een eigen, uniek identificatienummer. Dit is de 18-cijferige EAN-code (Europese Artikel Nummering).
 • een verklaring waarin je bevestigt dat de energie geleverd wordt op basis van een zakelijke energieleveringsovereenkomst. Dit moet worden aangeleverd per EAN-code;
 • een verklaring dat de onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming. Je vult hiervoor de mkb-toets in. Het RVO kan de uitslag van deze toets opvragen.
 • een kopie van energiecontract zodat gegevens die opgegeven worden in de aanvraag identiek zijn aan de gegevens die vermeld zijn in het energiecontract. Wijken vermelde gegevens af, dan geeft de op te geven EAN-code mogelijk een foutmelding.

Vragen over de TEK-regeling? Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen over de TEK-regeling of heb je hulp nodig bij de aanvraagprocedure? Onze adviseurs staan voor je klaar. Neem contact op met Renate Baken, Donna Massop of Marcel Peusens. Zij helpen je graag verder.