Nieuws & Blogs

Update: Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) aangekondigd

|

De hoge energieprijzen raken veel ondernemers. Voor het grootste deel van het MKB komt er, net zoals voor huishoudens, een prijsplafond. Heeft de MKB ondernemer echter een energie-intensief bedrijf? Dan biedt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk tijdelijke financiële compensatie voor de fors gestegen energiekosten boven het prijsplafond.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een compensatie op basis van de TEK moet de ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De energiekosten bedragen minimaal 7 (was 12,5) procent van de omzet;
 2. De onderneming voldoet aan de Europese MKB definitie:
  - minder dan 250 werknemers in dienst;
  - jaaromzet bedraagt maximaal €50 miljoen;
  - jaarbalans bedraagt maximaal €43 miljoen;
  - bedrijf staat ingeschreven in het KvK Handelsregister.

Hoogte TEK

De hoogte van de Tegemoetkoming Energiekosten wordt vooralsnog als volgt voorgesteld:

 • Op dit moment geldt een maximumvergoeding van € 160.000 per ondernemer. De voorgestelde lagere vergoeding voor landbouwbedrijven is komen te vervallen;
 • De tegemoetkoming zal bestaan uit 50% van de energiekostenstijging boven de zogenaamde drempelprijs. De drempelprijs is nu vastgesteld op € 1,19 m3 gas en € 0,35/kWh. De kostenstijging wordt gemeten door de drempelprijs af te zetten tegen de marktprijs. Een nadere uitwerking volgt;
 • Het gaat om een totaalbedrag per verbonden onderneming, niet per energiecontract of per locatie/vestiging;
 • Er wordt een maximumprijscompensatie gehanteerd van € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh;
 • Op 10 november is besloten dat de verbruiksdrempel van meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit komt te vervallen.

Tijdelijke regeling

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kan nog geen TEK worden aangevraagd. Aangekondigd was dat de regeling pas vanaf het tweede kwartaal 2023 wordt opgesteld. Op dit moment wordt gepleit voor een openstelling al vanaf 1 januari 2023. Het RVO wordt met de uitvoering van de TEK belast.

Duurzaamheid

De TEK zal in de meeste gevallen geen volledige compensatie bieden voor de energiekostenstijging. Het kabinet blijft stimuleren dat ondernemers energiekosten kunnen besparen door verduurzaming. Om ondernemers hierbij te ondersteunen wordt de BMKB-Groen geïntroduceerd. Voor alle ondernemers geldt een borgstellingspercentage van 67,5% door de overheid aan de bank, dus nog 90% garantie op 75% van het borgstellingskrediet. Met deze regeling is er een gedeeltelijke garantstelling van de overheid jegens de bank voor het financieren van investeringen waarmee bedrijfspand of bedrijfsmiddelen worden verduurzaamd. De bank loopt dus minder risico en zal sneller geneigd zijn te financieren. Er geldt een lagere standaardpremie (provisie) van 2% voor borgstellingen met een looptijd tot en met 6 jaar en een premie van 3% voor borgstellingen met een looptijd van langer dan 6 jaar tot en met maximaal 12 jaar. Non-bancaire financiers kunnen de BMKB-Groen per 7 november openstellen. Banken hebben meer tijd nodig om de regeling uit te voeren en kunnen per 2023 de BMKB-Groen aanbieden.

Voor een beroep op de BMKB-Groen regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De BMKB-Groen is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
 • Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt wel dat die middelen opgenomen moeten zijn op de EIA-lijst. Deze lijst is op de website van RVO te raadplegen.
 • Investeringen in bedrijfspanden moeten minimaal tot energie-label C leiden.