Nieuws & Blogs

2024: Registratie CO2-uitstoot grote werkgevers van start!

|

In 2024 zijn werkgevers met 100+ werknemers verplicht om een rapportage in te dienen over de CO2-uitstoot als gevolg van zakelijke reizen. Dit is de eerste stap om de CO2-uitstoot van werkgerelateerde mobiliteit tegen 2030 met 1,5 megaton te verminderen. De rapportage moet vóór 1 juli na afloop van het kalenderjaar worden ingediend.

De grens van 100 medewerkers wordt bepaald door het aantal medewerkers dat op 1 januari in dienst is met een contract van ten minste 20 uur per maand. Mutaties in het werknemersbestand na 1 januari hebben geen invloed op de rapportageverplichting, maar de gereisde kilometers door nieuwe medewerkers tellen wel mee.

Wat moet er gerapporteerd worden?

De rapportage bestaat voornamelijk uit het aantal jaarkilometers dat is afgelegd, opgesplitst naar voertuigtype, brandstof en reiswijze. Bij zakelijke reizen wordt ook onderscheid gemaakt tussen gebruik van bedrijfsauto's, mobiliteitsdiensten en gedeclareerde kilometers voor eigen vervoer. Voor het gebruik van openbaar vervoer wordt het totaalbedrag van vervoersbewijzen opgegeven.

Hoe rapporteer ik dit?

De rapportage wordt ingediend via een digitaal formulier. De opgegeven jaarkilometers en brandstof van het vervoermiddel worden automatisch omgerekend naar CO2-uitstoot en de prijs van OV-vervoersbewijzen naar kilometers en CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot is gebaseerd op normwaarden, dus exacte CO2-uitstoot per vervoermiddel hoeft niet geregistreerd te worden.

Om de vereiste gegevens te kunnen leveren, moet de registratie van zakelijke reizen meestal worden aangepast. Naast het aantal kilometers moet ook worden vastgelegd welk vervoermiddel en welke brandstof zijn gebruikt. Formulieren en registratiesystemen moeten hierop worden aangepast. Leasemaatschappijen en mobiele dienstverleners kunnen ook informatie verstrekken over de gereisde kilometers.

Aanpassingen en enquête: Hoe werkgevers zich kunnen voorbereiden

Om het woon-werkverkeer in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van een enquête. Hierin geven werknemers aan hoe ze door de week naar het werk reizen, welk vervoersmiddel ze daarbij gebruiken en welke afstand ze dagelijks afleggen. Hieruit volgt dan het jaartotaal per vervoermiddel. Bij voldoende respons kan de uitslag voor alle medewerkers gebruikt worden. De vereiste respons is afhankelijk van het aantal werknemers en statistische rekenregels. Gebruik hiervoor deze link.

Rekenvoorbeeld:
Stel, je bent een werkgever met 100 werknemers en hanteert een betrouwbaarheidsmarge van 95% en een foutenmarge van 2%. In dat geval is een respons van 97 werknemers vereist. Bij 300 werknemers is een respons van 267 nodig.

Inmiddels is de start van de rapportage uitgesteld naar 1 juli 2024. Over 2024 hoeft dus nog maar over de laatste 6 maanden van het jaar gerapporteerd te worden. Extra tijd dus om deze goed voor te bereiden. De adviseurs van Bol Adviseurs staan klaar om je hierbij te helpen.