Nieuws & Blogs

Overdracht van het familiebedrijf: dit zijn de scenario’s

|

Er komt een moment dat je als ondernemer het familiebedrijf gaat overdragen. Het scenario voor jouw bedrijfsoverdracht schrijf je zelf, met je familie als coauteurs.

Hoe dat scenario eruit gaat zien, is vooral afhankelijk van wie het familiebedrijf gaat overnemen. In deze blog beschrijven we vier basisscenario’s:

 • Alle kinderen nemen samen het bedrijf over

  In deze situatie is de bedrijfsoverdracht vrij overzichtelijk: al je kinderen krijgen in principe een gelijk deel van het bedrijf, mits ze dezelfde verantwoordelijkheid voor het bedrijf gaan nemen. Uiteraard is het belangrijk hierover uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan en gemaakte afspraken over verantwoordelijkheden en taakverdeling vast te leggen.
 • Een deel van de kinderen neemt het bedrijf over en een deel stapt niet in

  Als één of meerdere kinderen het bedrijf overnemen en ook één of meerdere kinderen niet instappen, dan is een gelijke verdeling van de waarde van het bedrijf niet realistisch. Wij noemen dat het fruitschaalverhaal. Op de fruitschaal liggen verschillende fruitsoorten die allemaal even lekker smaken, maar niet ieder kind krijgt hetzelfde. De kinderen die het bedrijf overnemen nemen meer risico. Zij krijgen een stuk fruit dat ze niet meteen opeten, maar dat wel meer waard kan zijn. Door hard te werken en te investeren kan het nog lekkerder worden, maar het kan ook verrotten als er niet goed mee wordt omgegaan. Kinderen die niet instappen of bijvoorbeeld alleen in loondienst (dus zonder risico) in het bedrijf werken, krijgen een stuk fruit dat minder waard is, maar wel direct kan worden gegeten: een vrij te besteden spaarpotje.
 • Eén of meerdere kinderen nemen het bedrijf samen met een derde partij over

  Naast je eigen kind(eren) kunnen er ook interessante overnamekandidaten buiten de familie zijn. In veel gevallen gaat het dan om (leidinggevende) werknemers die al jarenlang aan het bedrijf verbonden zijn en de onderneming door en door kennen. Mensen waarvan je weet dat ze een stabiele factor vormen en samen met de nieuwe generatie de continuïteit van het bedrijf kunnen waarborgen.
 • Het bedrijf wordt verkocht aan derden

  Willen je kinderen het bedrijf niet overnemen en wil je het bedrijf niet beëindigen, dan is verkoop aan derden een goede optie. Dit betekent vanzelfsprekend wel dat je bedrijfsoverdracht grotendeels op een andere manier wordt vormgegeven. Overigens betekent dit niet dat je de kinderen in de beginfase van het traject niet hoeft te betrekken. Ga hoe dan ook met hen in gesprek om er zeker van te zijn dat ze geen ambities hebben om het bedrijf over te nemen.

Uiteraard zijn dit niet de enige mogelijke scenario’s en zijn er ook nog diverse varianten mogelijk. Hoe dan ook schrijf je samen met Bol Adviseurs altijd jouw unieke scenario. Jouw familiebedrijf is immers ook uniek!

Meer weten over Exit Planning?

Wil je weten wat Exit Planning precies inhoudt? Download dan onze brochure. Hierin lees je alles over het hoe en wat van een goede Exit Planning. Ook maak je hierin uitgebreid kennis met XPEDITIE 360° Bedrijfsoverdracht.