Nieuws & Blogs

Recente ontwikkelingen voor expats en grensarbeiders

|

Onlangs zijn er weer een aantal interessante ontwikkelingen te melden voor grenswerkers. Het gaat dan over de afschaffing van partiële buitenlandse belastingplicht voor 30%-ers en de verlenging van de transitieperiode sociale zekerheid tot 1 juli 2023.

Kamer wil afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht voor 30%-ers

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt de partiële buitenlandse belastingplicht af te schaffen voor medewerkers die gebruik maken van de 30%-regeling. De Kamer vindt het moeilijk uitlegbaar dat de 30%-regeling wordt gemaximaliseerd tot de WNT-norm, maar buitenlands kapitaalinkomen wel volledig vrijgesteld blijft van belastingheffing.

Als een medewerker in aanmerking komt voor de 30% regeling, kan hij kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Dit houdt in dat hij, ondanks het feit dat hij in Nederland woont, in Nederland vrijstelling geniet van het buitenlands inkomen in box 2 en box 3.

Als de motie wordt opgevolgd door de regering zal de belastingheffing van vermogende inwoners met de 30%-regeling sterk toenemen. Voor personen met de Amerikaanse nationaliteit of een Green Card zal ook de woonplaats onder het belastingverdrag tussen Nederland en de VS verschuiven. Een inwoner van Nederland met partiële buitenlandse belastingplicht is namelijk verdragsinwoner van de VS. Verval van de partiële buitenlandse belastingplicht leidt daarom tot verschuiving van heffingsrecht van de VS naar Nederland.

Verlenging transitieperiode sociale zekerheid tot 1 juli 2023

In EU verband afgesproken dat thuiswerken tot 1 januari 2023 geen gevolgen heeft voor de sociale zekerheid van grensarbeiders. Er is voorgesteld om deze periode te verlengen tot 1 juli 2023. Deze verlenging is nodig om te komen tot structurele oplossingen. Inmiddels is deze verlenging door de andere lidstaten aanvaard. Thuiswerken zal dus vooralsnog geen gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van werknemers.

Bron: Minister SZW, verslag commissiedebat 3 november 2022 / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, nieuwsbericht 17 november 2022.