Nieuws & Blogs

Ondernemen in uitdagende tijden: "Never waste a good crisis!"

|

Als ondernemer kom je soms voor onverwachte, uitdagende situaties te staan. We moeten bijsturen waarbij we moeilijk kunnen inschatten hoe morgen en overmorgen eruitziet; de wind is gedraaid of de wind valt geheel uit de zeilen. Voor mij een teken dat het tijd is om anders te gaan sturen. Anders leren denken in termen van “what-if?”. Maar hoe bepaal je een duidelijke richting voor je onderneming in onzekerheid en behoud je de grip?

Aanpassingsvermogen is key

Een nieuwe werkelijkheid of andere richting inslaan betekent aanpassen, aanpassen vraagt om verantwoorde keuzes en een verantwoorde keuze vraagt om een volledige analyse. Ik merk dat veel ondernemers denken vanuit een aanleiding en direct overgaan op actie, maar het maken van een analyse achterwege laten. Terwijl dat er juist voor zorgt dat je alle invalshoeken hebt overwogen en gewogen. Het voorkomt dat je problemen niet hebt doordacht of het geheel teveel vanuit één invalshoek aanvliegt.

Maak je analyse volledig door de impact van je beoogde koers of richting te toetsen op factoren als klant en markt, interne impact en financiën (kosten / baten). Bepaal daarnaast wie de verantwoordelijkheid neemt over de verandering en tijdens het veranderproces aan- of bijstuurt. Denk ook na over hoe je het zowel in- als extern gaat communiceren. Door de combinatie van al deze perspectieven weet je zeker dat je alles raakt en je analyse volledig is.

Bijsturen, bijsturen, bijsturen...

Je hebt je richting of koers bepaald en getoetst, je hebt een verantwoordelijke of meerdere aangewezen en weet in grote lijnen hoe je het communicatief gezien gaat aanpakken. Hoe zorg je er nu voor dat je blijft werken richting die koers? Een verandering is namelijk pas geborgd als het onderdeel is van het dagelijkse doen en laten. Het antwoord: blijf continue bijsturen in wat beter kan, blijf herhalen, vraag naar ervaringen en leidt mensen zo nodig op. Stel jezelf daarnaast de volgende vragen en bereid je voor:

  • Welke stappen ga en kan ik wanneer zetten? Hoe snel kan ik bijsturen? Aan welke knoppen kan ik draaien? (personeel, huisvesting, investeringen, etc.).
  • Houd rekening met verschillende scenario’s: wat als mijn omzet met zoveel procent daalt, welk noodplan ligt er dan klaar?
  • Kijk daarbij ook verder dan je eigen bedrijf, zoals de concentratie in opdrachtgevers en leveranciers. Wat zijn de gevolgen als een van deze partijen wegvalt?

Bijsturen door inzicht in processen en bedrijfsdata

Wil je weten of je de goede richting op blijft varen en waar je dan precies op moet bijsturen, dan moet je weten hoe het zit; waar verdien je het geld en waar blijft het liggen? Combineer hiervoor je bedrijfsdata op een slimme manier. Tegenwoordig zijn daar gelukkig gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossingen voor, zoals Power BI, waarin data uit bestaande systemen samen worden gebracht en vertaald naar stuurinformatie. Ook prognoses kunnen helpen, waarbij je per maand wilt zien wat er met de liquiditeit gebeurt, want “Water onder de kiel”, ofwel “Cash is King”. Als je geld hebt, heb je ook tijd om een oplossing te vinden.

Vergeet jezelf als ondernemer niet

Scenariodenken geldt niet alleen voor je onderneming, maar ook voor jou als ondernemer. Ook situaties die betrekking hebben op jou kunnen ervoor zorgen dat bijsturing nodig is. Daarbij dien je te kijken naar je eigen kwetsbaarheid. Hoe is bijvoorbeeld noodopvolging geregeld. Wie mag namens het bedrijf handelen als jij op de IC van een ziekenhuis ligt en waar staat dat dan? Wat mogen zij bijvoorbeeld op het gebied van budget en welke autorisatie krijgen zij? Wat is er daarnaast geregeld bij Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken en een Echtscheiding (afgekort OASE). Zaken die je als ondernemer geregeld moet hebben om de continuïteit van je onderneming te kunnen waarborgen.

Tot slot

Natuurlijk heb je niet altijd alles in eigen hand. Soms heb je de stroming tegen, maar ga je dan zitten wachten tot die gekeerd is? Winston Churchill zei ooit: “Never waste a good crisis”. Door de actuele crisis zit je nu minder in de waan van de dag. Mijn tip: benut die ruimte om na te denken over de lange termijn. Met andere woorden: waar wil je als mens en ondernemer op die lange termijn naartoe met je bedrijf? Blijf in beweging en durf te denken over die nieuwe koers of richting.

Wil je een keer met mij van gedachten wisselen, vul dan het contactformulier in op deze pagina.