Nieuws & Blogs

Onbelaste reiskostenvergoeding per 2023 omhoog

|

Per 1 januari 2023 wil het kabinet de maximale belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van €0,19 naar €0,21 cent per kilometer. Per 1 januari 2024 wil het kabinet deze nogmaals verhogen naar €0,22.

Compensatie voor hogere benzinekosten en openbaar vervoer (OV)

Door de stijging van de prijzen voor autorijden en het OV hebben werknemers meer reiskosten. Om medewerkers te compenseren kunnen werkgevers een groter deel van deze reiskosten belastingvrij vergoeden. Vandaar dat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor elke kilometer die zakelijk gereisd wordt in 2023 en 2024 verhoogd wordt. Wil je een vaste onbelaste reiskostenvergoeding betalen, dan moet de werknemer tenminste 128 dagen per kalenderjaar (bij een fulltime dienstverband) van huis naar kantoor reizen.

Thuiswerkvergoeding

Mochten jouw werknemers een thuiswerkvergoeding ontvangen, houd dan rekening met het feit dat medewerkers geen reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding voor dezelfde dag mogen ontvangen. Dit betekent dat je dus per dag maar één van de twee vrijstellingen kunt toepassen, reiskosten woon/werk of thuiswerkvergoeding. Een vergoeding voor een klantbezoek op een dag dat je ook thuis werkt, kan wel in combinatie met de thuiswerkvergoeding betaald worden.

Als werkgever kies je zelf of je de reiskostenvergoeding wilt verhogen

Indien niet in het CAO beschreven staat dat je verplicht bent om deze vergoeding te verhogen, is de keuze aan jou als werkgever of je deze onbelaste vergoeding verhoogt. Heb je in je contract vastgelegd dat je het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag vergoedt, dan ben je verplicht de verhoging door te voeren. In vrijwel alle andere gevallen kun je desgewenst de vergoeding ongewijzigd laten.

Meld op tijd of jij de onbelaste reiskostenvergoeding voor jouw medewerkers verhoogt

Voor een juiste verwerking van de reiskostenvergoeding in de loonadministratie is het belangrijk om door te geven of de reiskostenvergoeding aangepast wordt. Dit kun je doen door een email te sturen naar hrm@boladviseurs.nl. Zonder bevestiging kan de reiskostenvergoeding alleen ongewijzigd verwerkt worden.

Vaste vergoedingen worden meestal berekend via de praktische regeling. Hierbij wordt uitgegaan van alle gereisde kilometers en 214 reisdagen per kalenderjaar. Pas je een andere berekening toe, geef dan ook deze rekenwijze door aan hrm@boladviseurs.nl.