Nieuws & Blogs

Nieuwe versie modelovereenkomsten DBA op komst

|

Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in 2016, is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Om toch enige houvast te geven, zijn door de Belastingdienst verschillende algemene modelovereenkomsten gepubliceerd. De looptijd van deze algemene modelovereenkomsten is inmiddels verstreken. Dit heeft gevolgen voor ondernemers die gebruik maken van deze modelovereenkomsten.

Verlenging

De algemene modelovereenkomsten zijn in het verleden opgesteld in samenspraak tussen de Belastingdienst en verschillende partijen. Daar de goedkeuringen van deze algemene modelovereenkomsten een geldigheidsduur hebben van vijf jaren zijn deze inmiddels verlopen. Aan de huidige, verlopen modelovereenkomsten kan daarom geen zekerheid meer worden ontleend.

Een mogelijke verlenging van in het verleden voorgelegde, beoordeelde en goedkeurde (model)overeenkomsten kan alleen worden bewerkstelligd door de partij die destijds de overeenkomst ter beoordeling heeft aangeboden. De Belastingdienst heeft aan ons bevestigd dat alle partijen die destijds een algemene modelovereenkomst hebben voorgelegd wederom een verzoek tot goedkeuring hebben gedaan. De algemene modelovereenkomsten worden op dit moment dan ook vanuit de Belastingdienst gereviseerd. Naar aanleiding van recente jurisprudentie zullen waarschijnlijk beperkte tekstuele aanpassingen volgen. Zodra wederom goedkeuringen worden afgegeven zullen de algemene modelovereenkomsten zo snel mogelijk met een nieuw goedkeuringsnummer op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd.

Bestaande afspraken

Werk jij al op basis van een algemene modelovereenkomst en is jouw overeenkomst gesloten voor het einde van de looptijd van dit model? Dan adviseren wij om de publicatie van de gereviseerde algemene modelovereenkomsten af te wachten en daarna jouw afspraken te updaten conform de nieuwe modelovereenkomst.

Nieuwe afspraken

Sluit je binnenkort nieuwe overeenkomsten, dan adviseren wij om gebruik te maken van een modelovereenkomst waarvan de looptijd nog niet verstreken is. Op die manier heb je ook in de periode totdat de gereviseerde algemene overeenkomsten worden gepubliceerd de zekerheid dat geen loonheffingen verschuldigd zijn. De modelovereenkomsten van het Register Belastingadviseurs (90416.12993.1-01, 02 en 03) zijn in elk geval tot juni 2021 geldig. Vraag ernaar bij onze adviseurs. Natuurlijk worden ook deze modelovereenkomsten dit jaar gereviseerd.