Nieuws & Blogs

Nederland en Duitsland wijzigen het belastingverdrag

|

Op 24 maart 2021 hebben Nederland en Duitsland hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.

Met dit protocol wordt de verdeling van heffingsrechten over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen aangepast. Het gaat hierbij onder andere om het zogenoemde Krankengeld (uitkering bij ziekte) en Elterngeld (uitkering voor ouders met jonge kinderen). Hiermee wordt bereikt dat in alle gevallen het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook mag belasten. Deze regel zorgt er daarmee onder meer voor dat Duitse netto-socialezekerheidsuitkeringen niet in Nederland belast worden, terwijl deze in Duitsland vrijgesteld zouden zijn.

Daarnaast hebben Duitsland en Nederland afgesproken om antimisbruikbepalingen van het zogenoemde BEPS-project tegen belastingontwijking op te nemen in het belastingverdrag. Daarmee voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaard van dit project.

De tekst van het protocol is nog niet gepubliceerd. Het protocol treedt in werking nadat het door de parlementen van beide landen is goedgekeurd.

Bron: Rijksoverheid.nl