Nieuws & Blogs

Mijn werknemer zit in quarantaine na vakantie, moet ik dan loon doorbetalen?

|

Werknemers gaan weer meer op vakantie, maar het coronavirus waart echter ook nog rond. Dit kan leiden tot verschillende vragen bij werkgevers. Wat als een werknemer er toch voor kiest om op vakantie te gaan naar land met code oranje of rood, moet de werknemer dan bij thuiskomst in quarantaine? Hoe zit het dan ook alweer met de betaling van loon als de werknemer niet kan thuiswerken? Mag je dan als werkgever het loon stopzetten? In dit blog gaan we onder meer in op deze specifieke situaties en beschrijven we hoe jij als werkgever kunt omgaan met vakanties van werknemers in coronatijd.

Hoe zit het ook alweer?

Bij code groen gelden er geen bijzondere veiligheidsrisico’s, reizen is dan vrij toegestaan. Bij code geel zijn er lokaal veiligheids- of gezondheidsrisico’s, maar is reizen mogelijk. Voordeel is dat de werknemer bij thuiskomst uit een land met code groen of geel niet quarantaine hoeft. Bij code rood en ook oranje worden niet-noodzakelijke reizen, zoals vakanties, afgeraden. Wordt er toch afgereisd naar deze gebieden, dan geldt bij thuiskomst een quarantaineverplichting.

Quarantaine

Bij code rood en oranje geldt: een vakantie wordt niet gezien als noodzakelijk, dus worden dit soort reizen afgeraden. Gaat men toch? Dan moet de werknemer bij thuiskomst verplicht 10 dagen in thuisquarantaine. Werknemers kunnen de thuisquarantaine verkorten door op of na dag 5 na thuiskomst een testafspraak in te plannen bij de GGD. Wanneer de testuitslag negatief is, mag de werknemer uit quarantaine.

Voor wiens risico komt afwezigheid?

Kiest je werknemer toch bewust om op vakantie te gaan naar een land met de codes oranje of rood, dan is het gevolg dat hij/zij bij thuiskomst in quarantaine dient te gaan. Indien men niet kan thuiswerken, betekent dat er dus niet gewerkt kan worden.

Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel geen arbeid toch loon, tenzij de oorzaak in risicosfeer van de werknemer ligt. Heel veel uitspraken die eventueel 'richting' kunnen geven zijn er nog niet. Echter, veel rechters zullen het naar verwachting rechtvaardigen dat het loon wordt stopgezet bij het bewust afreizen naar een gebied met code rood of oranje. Dit komt namelijk voor risico van de werknemer. De oorzaak dat er niet gewerkt kan worden, was immers op voorhand bekend bij de werknemer. Dit betekent dat er tijdens de quarantaine geen recht op loon is, het niet werken ligt dus geheel in de risicosfeer van de werknemer.

Voor landen die tijdens de vakantie van de werknemer van kleurcode veranderen (bijv. van geel in oranje), geldt dat dit waarschijnlijk niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit betekent dus dat je in zo'n geval als werkgever wel het loon moet doorbetalen aan de werknemer als deze tijdens quarantaine niet kan werken. Dit zou anders kunnen liggen wanneer er al signalen waren dat de kleurcode zou wijzigen naar oranje of rood. Van belang hierbij is ook dat werknemers voor de vakantie zijn gewezen op de mogelijke consequenties van hun reis en een mogelijke quarantaine.

Thuiswerken

Wat als een werknemer tijdens zijn quarantaine kan thuiswerken? Dan ligt het anders, want de werknemer die thuiswerkt is wél aan het werk en heeft dus recht op loon. Maar wat als de werkgever een werknemer, die in principe vanuit huis zou kunnen werken, niet laat thuiswerken? Dan kan de werkgever niet lang volhouden dat de werknemer zijn loon niet krijgt uitbetaalt omdat deze zijn werk niet verricht. Je hebt hier dan dus wel te maken met een verschil met werknemer die wel of niet kan thuiswerken.

Advies: informeer je werknemers!

Het is verstandig je werknemers schriftelijk te wijzen op de gevolgen die je als werkgever wil verbinden aan een vertrek voor een vakantie naar een gebied of land met een codes geel, oranje of rood. Geef met name aan wat de gevolgen zijn als de werknemer na thuiskomst in quarantaine moet en hierdoor geen arbeid kan verrichten.

Je mag als werkgever vragen aan je werknemers of hij naar een gebied is geweest met een code oranje of rood. Dit is toegestaan omdat je een zorgplicht hebt voor werknemers en klanten. Deze vraag kan uiteraard bevestigend beantwoord worden door de werknemer, met een negatief gevolg voor jou als werkgever. Daarom is het van belang om het beleid op dit punt vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan je werknemers. Wijs je werknemers er tevens op om de actuele informatie per vakantieland regelmatig te controleren voor vertrek naar zijn of haar vakantieadres.


Let op: Het is niet toegestaan om medische gegevens op te vragen bij je werknemers!


Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen van vakantie in tijden van corona of heb je een specifieke vraag over de vakantie van (één van) jouw werknemers? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Jeroen Reijs of Bas Jeckmans.  Zij helpen je graag verder!

Jeroen Reijs LR - C

Jeroen Reijs
j.reijs@boladviseurs.nl
088 - 1211 314

Bas Jeckmans LR - C

Bas Jeckmans
b.jeckmans@boladviseurs.nl
088 - 1211 346