Nieuws & Blogs

Is mijn bedrijf wel klaar voor de toekomst?

|

Door de (gevolgen van de) coronacrisis sta je als ondernemer voor onverwachte en onberekenbare situaties. Je zou moeten bijsturen, maar je kunt moeilijk inschatten hoe morgen en overmorgen er voor jou en jouw onderneming uitzien. De wind kan zijn gedraaid of  geheel zijn stil gevallen. Om je onderneming toekomstbestendig te maken, is het belangrijk om een duidelijke richting te bepalen. Zo behoud je grip op de zaak en voorkom je verkeerde keuzes. In het zoeken naar toekomstperspectief is inzicht in de levensvatbaarheid vandaag, morgen en overmorgen van jouw bedrijf essentieel.

Bedenk allereerst hoe jij als ondernemer de toekomst van jouw onderneming ziet. Ga hierbij na of er nog sprake is van voldoende continuïteit en er zicht is op een positieve (financiële) ontwikkeling. Kijk daarbij kritisch naar de toegevoegde waarde van alle activiteiten en bedrijfsonderdelen. Wellicht is het raadzaam om de activiteiten van bepaalde of van alle bedrijfsonderdelen te staken. Door een
uitgebreide bedrijfsanalyse te maken, kun je goed onderbouwde beslissingen nemen. De onderwerpen die in dit blog aan bod komen kunnen je helpen bij het maken van zo’n analyse.

De juiste klanten

Het is van belang om te weten wat jouw onderneming verdient op haar klanten. De grootste klant (qua omzet) is niet altijd de beste klant (qua rendement). Jouw onderneming kan in de problemen komen als zij te afhankelijk wordt van één of enkele klanten en de orders of opdrachten van deze klanten plots sterk terugvallen of zelfs helemaal stoppen. Breng daarom in kaart wie je klanten zijn en welke (betalings-)afspraken je met hen hebt gemaakt. Wellicht kun je jouw stijgende kosten doorberekenen in de prijs per product of tariefstelling aan jouw klant.

Een kritisch klantbeleid kan betekenen dat er afscheid genomen moet worden van klanten op de korte termijn om de toekomstbestendigheid op lange termijn te kunnen waarborgen. Reken met meerdere scenario’s om voor te denken op deze situaties. Door (zelf)bewust de situatie bespreekbaar te maken ben je goed voorbereid. En denk zo, om succesvol als ondernemer te zijn of te blijven, moet je ‘nee’ durven zeggen, zelfs tegen je grootste klant.

Reorganiseren

De mogelijkheid om op (korte) termijn veranderingen door te voeren, activiteiten of bedrijfsonderdelen af te stoten en/of afscheid te nemen van klanten en leveranciers, is afhankelijk van de interne organisatie. Bedenk welke medewerkers (mensen), bedrijfsactiva en voorraad (middelen) en processen (systemen) nodig zijn om de activiteiten of bedrijfsonderdelen rendabel uit te voeren en de onderneming te laten draaien. Een analyse opstellen van de organisatiestructuur, de aanwezige bedrijfsmiddelen, aanwezige systemen en de bestaande processen, helpt om de mogelijkheden van een koerswijziging te beoordelen en te bepalen wat de aangepaste koers kan opleveren.

Organisatiestructuur en leiderschap

Naast het kijken naar jouw onderneming is het van belang dat jij als ondernemer, in jouw hoedanigheid van eigenaar, bestuurder en/of aandeelhouder, kritisch kijkt naar de positie die jij inneemt in de organisatie van de onderneming en wie (directie, managementteam, stuurteam, leidinggevenden) je om je heen hebt verzameld om jouw organisatie te leiden.

Proactief leiderschap, het juist verdelen van verantwoordelijkheidsgebieden en gestructureerde besluitvormingsprocessen  maken dat een onderneming adequater in kan spelen op haar omgeving en sneller en effectiever koerswijzigingen kan doorvoeren.

Download ons whitepaper: Volle kracht vooruit!

Een complete bedrijfsanalyse maken en daaruit de juiste conclusies over de levensvatbaarheid en toekomstbestendigheid van je bedrijf trekken is een compliceerde bezigheid. Vervolgens moet je ook nog daadwerkelijk over gaan tot actie om weer 'vooruit' te kunnen gaan. We begrijpen het dan ook als je na het lezen van dit blog meer informatie nodig hebt of wilt weten welke vervolgstappen je moet nemen om verder te bouwen aan de toekomst van je bedrijf.

Speciaal voor ondernemers die zich verder willen verdiepen in dit onderwerp hebben we daarom het whitepaper Volle kracht vooruit geschreven. Deze publicatie bevat een complete inzichts- en risicoscan,  om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van je actuele financiële positie, de (uitgestelde) verplichtingen en de mogelijke risico’s voor jou als ondernemer op dit moment. Verder helpt het je kritisch te kijken naar de toekomstbestendigheid van je bedrijf en je eigen ondernemerschap. Download het whitepaper via onderstaande button!

Download Whitepaper »