Nieuws & Blogs

Investeerders, hoe bind ik ze aan mijn bedrijf?

|

Je bent op zoek naar investeerders voor je bedrijf. Waar vind je de geschikte persoon? Hoe maak je een goede selectie? En waar moet je eigenlijk op letten?

Naast de activiteiten van je bedrijf zal je enthousiasme aanstekelijk werken en investeerders aantrekken. Fijn als jullie raakvlakken hebben, maar zekerheden en het scheppen van een duidelijk verwachtingspatroon zijn belangrijk voor een lange termijn relatie.

Zorg voor een overtuigend verhaal

Belangrijk is een duidelijk en overtuigend verhaal. Benadruk hierin de voordelen voor investeerders en waarom zij in jou moeten investeren, blijf reëel.

Maak vooraf voor jezelf duidelijk wat je van je investeerders verwacht en wat je ze wilt bieden. Dat je een investering wenst betekent niet dat je met alles akkoord hoeft te gaan. En als een investeerder besluit niet te investeren, vraag dan naar zijn motieven. Deze informatie kun je gebruiken bij het benaderen van nieuwe investeerders.

Participatiemogelijkheden kunnen een doorslaggevende rol spelen in het voortbestaan van je bedrijf. Het is een veelzijdig alternatief ten opzichte van puur het verstrekken van een geldlening. De participant wil voor zijn financiële bijdrage misschien zeggenschap. Leg de rechten van de participant, zowel financieel als qua zeggenschap vast: verwerk dit in een participatieplan. Ook de voorwaarden om de participatie te beëindigen dienen op papier te staan.

Zekerheden geven

Het bieden van zekerheid is een manier om investeerders te overtuigen. Toon je ervaring en vakkennis of vraag octrooi aan op je uitvindingen. Dit zal het vertrouwen van investeerders vergroten. Geef hen de mogelijkheid te participeren in je onderneming. Verder kun je ook verschillende financiële zekerheden bieden, bijvoorbeeld door aandelen te vertrekken, een pandrecht te geven op je voorraden of een hypotheekrecht op je bedrijfspand te verlenen. De adviseurs van Bol adviseren je graag over de mogelijkheden.

Zeggenschap

Je investeerder wil een aandeel in je bedrijf in ruil voor zijn financiële bijdrage. Een aandeel heeft twee rechten, enerzijds het dividendrecht en anderzijds stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Als de participatie van beperkte omvang is, dan geldt dat ook voor de omvang van het stemrecht. Toch kun je het wenselijk vinden deze zeggenschap te voorkomen.

Een alternatief is dan dat er een stichting wordt opgericht. Deze stichting gaat de aandelen in de vennootschap houden en het bestuur wordt door jou gevormd. Daarmee heeft het bestuur de zeggenschap in de vennootschap. Als tegenprestatie voor het houden van de aandelen gaat de stichting certificaten uitreiken aan jou en je participant. Het certificaat geeft geen stemrecht, maar wel recht op dividend. Overigens kan het participeren van de investeerder in je onderneming ook fiscale gevolgen voor hem hebben. Het is dan ook van belang juridisch- en fiscaal advies in te winnen voordat je met elkaar in zee gaat. Maak gebruik van de kennis en ervaring van de adviseurs van Bol.