Nieuws & Blogs

Hoe ga ik om met een in coronatijd opgebouwde schuldenlast?

|

De coronacrisis en met name de lockdowns hebben een grote impact gehad op de schuldpositie van sommige bedrijven. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en de detailhandel, hebben financieel zwaar te lijden gehad onder de maatregelen. Ondernemers hebben hun bedrijf inmiddels aangepast aan de nieuwe situatie, maar ervaren vaak nog last van de schulden uit het verleden. In dat geval moeten misschien andere beslissingen worden voorbereid en genomen. Wij schetsen kort de mogelijkheden die de wet biedt om een te grote schuldenlast te saneren. 

De juiste voorbereiding

Bedenk dat ook één schuldeiser voor grote problemen kan zorgen. Negeer daarom deze schuldeiser niet en houd de relatie zakelijk goed. Ga zelf of samen met je adviseur goed voorbereid het gesprek aan. Mogelijk kun je nieuwe (betalings- of prijs-)afspraken maken, of kun je de schuldeiser zover krijgen dat hij een deel van de schuld kwijtscheldt. Dat lukt natuurlijk alleen als je een goed en onderbouwd perspectief kunt schetsen. Maak je met je schuldeiser afspraken? Zorg er dan voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd.

Schulden saneren

Er zijn verschillende mogelijkheden om een schuldenlast te saneren:

  • Ga met schuldeisers in gesprek om betalingsregelingen te treffen, overeenkomsten aan te passen of een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord overeen te komen. Hoewel veel schuldeisers in eerste instantie niet staan te juichen bij een dergelijk voorstel, blijkt in de praktijk dat je met deze aanpak wel degelijk succes kunt boeken. Bedenk dat schuldeisers zich er van bewust zijn dat zij niet méér worden gecompenseerd als jouw onderneming failliet gaat.
  • Dit jaar is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingevoerd. Slaagt de te voeren WHOA-procedure, al dan niet in combinatie met een verkregen krediet uit de TOA-regeling (Time Out Arrangement), dan kunnen schuldeisers gedwongen worden af te zien van een (groot) deel van hun vordering. Tijdens de procedure blijft de onderneming draaien en jij als ondernemer zelf aan het roer. Meer weten? Lees dan ons eerder gepubliceerd blog over de WHOA.
  • Naast de WHOA-procedure is er de mogelijkheid tot het aanvragen van surseance van betaling. De onderneming krijgt door het verlenen van uitstel van betaling tijd om orde op zaken te stellen. De door de rechter aangewezen bewindvoerder neemt het roer over van jou als ondernemer en probeert met schuldeisers een betalingsregeling overeen te komen zodat een faillissement wordt voorkomen. In de praktijk blijkt dat vaak alsnog een faillissement volgt. Op dit moment heeft daarom het inzetten van de WHOA-procedure of het maken van afspraken met individuele schuldeisers in veel gevallen de voorkeur.

De onderneming staken

Is alles geprobeerd, maar kan jouw onderneming niet meer aan haar verplichtingen voldoen, dan moeten er knopen doorgehakt worden. Misschien is de conclusie dat het beter is de onderneming te staken. Dat is een ingrijpende beslissing met veel impact. Maar ook dan zijn er keuzes te maken in de manier van bedrijfsbeëindiging.

Het gecontroleerd stoppen heeft de voorkeur, eventueel met gebruikmaking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Soms is een faillissement echter niet meer te voorkomen. Kun je met de curator overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor een doorstart, dan betekent het faillissement niet het einde van je onderneming. Slaagt een doorstart niet of dient zich een derde aan met een beter bod voor overname van de bedrijfsactiviteiten, dan raak je je bedrijf, weliswaar bevrijd van een schuldenlast, kwijt. Maar hopelijk is de conclusie dat het met een goed (vernieuwd) businessplan wél lukt om door te starten of door te gaan, eventueel met extra financiering.

Download ons whitepaper: Volle kracht vooruit!

Het saneren van schulden is een ingrijpend proces, waarbij een goede voorbereiding van groot belang is. Zorg daarom dat je vooraf zowel de actuele schuldpositie als de levensvatbaarheid van je bedrijf in kaart hebt gebracht. Dit zorgt voor inzicht bij jezelf en daarmee voor een goed verhaal richting je schuldeisers.  Vervolgens kun je, indien nodig, samen met je schuldeisers gaan zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard staan we bij Bol Adviseurs in die cruciale beslisfase voor je klaar.

Speciaal voor ondernemers die zich verder willen verdiepen in al deze onderwerpen hebben we het whitepaper Volle kracht vooruit geschreven. Deze publicatie bevat een complete inzichts- en risicoscan,  om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van je actuele financiële positie, de (uitgestelde) verplichtingen en de mogelijke risico’s voor jou als ondernemer op dit moment. Verder helpt het je kritisch te kijken naar de toekomstbestendigheid van je bedrijf en je eigen ondernemerschap. Download het whitepaper via onderstaande button!

Download Whitepaper »