Nieuws & Blogs

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding in 2022?

|

Sinds de start van de coronacrisis werken veel werknemers geheel of gedeeltelijk thuis. Dit heeft geleid tot een wijziging in de kosten voor werknemers.

Thuiswerkvergoeding

Er worden minder reiskosten gemaakt maar het thuiswerken kost de werknemer ook geld, gemiddeld zo’n € 2 per dag volgens NIBUD. Dit betreft kosten voor elektriciteit, water, gas, koffie/thee, wc-papier en afschrijving van bureau en stoel. Werknemers en vakbonden pleiten daarom vaak voor een thuiswerkvergoeding ter dekking van deze kosten. Er bestaat echter in de werkkostenregeling geen gerichte vrijstelling voor een dergelijke algemene thuiswerkvergoeding. Deze komt daarom ten laste van de vrije ruimte. Als er onvoldoende vrije ruimte is, betaalt de werkgever over het meerdere 80% belasting. Alleen specifieke zaken die noodzakelijk zijn om verantwoord thuiswerken mogelijk te maken zijn wel vrijgesteld. Denk daarbij aan een bureau, laptop, printer, mobiele telefoon en internet thuis.

Reiskostenvergoedingen

Tegenover het ontbreken van een vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding staat dat vaste reiskostenvergoedingen die zijn afgesproken voor 13 maart 2020 onbelast mogen doorlopen, zelfs als feitelijk niet of minder wordt gereisd. Die goedkeuring geldt in elk geval tot 1 januari 2022. Veel werkgevers kiezen er daarom voor om (nog) geen belaste thuiswerkvergoeding toe te kennen, maar de onbelaste reiskostenverhouding te handhaven.

Thuiswerkovereenkomst

In het recent gepubliceerde voorlopige overzicht van de voorgenomen fiscale maatregelen van het pakket Belastingplan 2022 is echter expliciet de "Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten" opgenomen. De kans is daarom groot dat er in 2022 wel een gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding is. Daarmee neemt de kans toe dat de goedkeuring voor het voortzetten van de onbelaste reiskostenvergoeding in situaties waarin feitelijk niet of minder wordt gereisd per 1 januari 2022 zal komen te vervallen. Werkgevers doen er goed aan hierop te anticiperen. Tevens is dit een goed moment om na te denken over het thuiswerkbeleid en de afspraken vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst.

Wil je meer informatie over thuiswerken of heb je een specifieke vraag? Wij hebben een checklist gemaakt, waarin je precies kunt zien welke aandachtspunten er zijn bij het opstellen of aanscherpen van zo'n thuiswerkovereenkomst.

Checklist downloaden »

Of neem contact op met onze HR-specialist Hein Vriens, onze Privacy-specialist Thijs Peeters of met onze arbeidsrechtjuristen Bas Jeckmans en Joyce de Graaff. Zij helpen je graag verder!