Nieuws & Blogs

Coronamaatregelen sociale zekerheid verlengd tot 1 januari 2023

|

Op 14 juni 2022 heeft de Administratieve Commissie van de Europese Unie besloten om het “no-impactbeleid” voor de sociale zekerheid voor grensarbeiders te verlengen tot eind 2022. Dit betekent dat werknemers die meer dan 25% van de tijd thuiswerken vanwege coronamaatregelen tot eind 2022 niet te maken krijgen met een verschuiving van sociale zekerheid.

Achtergrond

Tijdens de wereldwijde lockdown in verband met de coronapandemie werd een “no impact”-beleid ingevoerd op het gebied van sociale zekerheid om wijzigingen in de toepasselijke socialezekerheidswetten te voorkomen voor grensarbeiders die werden gedwongen/geadviseerd om thuis te werken om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit beleid zou oorspronkelijk eind juni 2022 aflopen. (Zie ook onze vorige blog)

 Het recente besluit om het advies om veranderingen in werkpatronen als gevolg van de coronamaatregelen te negeren bij het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving tot het einde van het jaar te verlengen, is genomen met het oog op de komende zomervakantie en een verwachte toename van corona in de herfst. Dit betekent dat veranderingen in werkpatronen als gevolg van coronamaatregelen geen invloed hebben op de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Hoewel besluiten van de Administratieve Commissie niet juridisch bindend zijn, worden ze over het algemeen door de lidstaten gevolgd. Zowel de SVB als de Duitse DKVA hebben hun officiële beleid inmiddels dienovereenkomstig aangepast. We verwachten dat andere lidstaten zullen volgen.

Belasting

Voor de goede orde merken wij op dat de belastingafspraken met België en Duitsland over thuiswerkende grensarbeiders vooralsnog niet zijn verlengd. Thuiswerken heeft dus vanaf 1 juli 2022 wél effect op de belastingheffing van grensarbeiders in of uit die landen.

Benieuwd naar meer informatie? Wij hebben een checklist gemaakt, waarin je precies kunt zien welke aandachtspunten er zijn bij het opstellen of aanscherpen van zo'n thuiswerkovereenkomst.

Checklist downloaden »