Nieuws & Blogs

Conflict met je medewerker? Reageer verstandig!

|

Je medewerkers zijn een belangrijk onderdeel van je bedrijf, ze hebben unieke kennis, zijn het gezicht van je onderneming en dragen direct bij aan een positief bedrijfsresultaat. Geen vuiltje aan de lucht zolang je personeel gemotiveerd werkt, helaas kan er toch een conflict ontstaan tussen werkgever en werknemer.

Reageer bij een arbeidsconflict niet impulsief, laat je adviseren door een arbeidsjurist van Bol Adviseurs, samen zorgen we ervoor dat je het voortouw neemt en op een correcte manier het conflict met je medewerker oplost.

Dossiervorming = cruciaal

Een conflict is vaak een uiting van een opeenstapeling van ergernissen over en weer. Maak de irritaties bespreekbaar met de betreffende werknemer. Creëer ruimte voor het uiten van emoties en voor het kiezen van alternatieve wegen. Noteer de data wanneer je overleg had, wat je hebt afgesproken en wat er wel en niet is nagekomen. Stel het komt tot een ontslagprocedure, dan vragen de kantonrechter en het UWV naar deze afspraken.

Waarom een dossier?

  • Zo laat je zien dat beide partijen zich hebben ingezet om tot verbeteringen te komen;
  • Het al een langere tijd speelt;
  • Je medewerker de kans heeft gekregen om uit de conflictsituatie te komen;
  • Je er van jouw kant alles aan gedaan hebt om het geschil op te lossen.

“En dan meldt hij zich ziek…”
Helaas komt het vaak voor dat een werknemer zich ziek meldt als gevolg van een conflict. De bedrijfsarts zal erop aansturen dat jullie het conflict zelf oplossen. Een mediationtraject kan hier een goede hulpbron zijn. Pas op voor een langdurige ziektetermijn, normaal kun je je pas na twee jaar beroepen op arbeidsongeschiktheid en ontslag van je medewerker aanvragen. Echter wanneer je werknemer niet meewerkt aan een re-integratietraject kan dat een basis zijn waarop je afscheid van hem kunt nemen.

Ontslag
Als de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk kan de rechter je medewerker een ontslagvergoeding toekennen.

Schakel bij een conflict met je werknemer tijdig een deskundige van Bol in, als je de procedures niet op de juiste wijze opvolgt kan dat leiden tot een negatief resultaat bij de rechter.