Nieuws & Blogs

Conflict met klant of leverancier, hoe ga je ermee om?

|

Je doet je uiterste best om een goede relatie met je klanten te onderhouden; tenslotte bestaat je onderneming dankzij hen. Met je leveranciers heb je goede afspraken gemaakt over levertijden en de gewenste kwaliteit van hun goederen en diensten. Maar hoe stel je je op als je leverancier zich niet aan de afspraken houdt? En wat doe je met een pittig meningsverschil tussen jou en je belangrijke klant? Je zult in beide gevallen in eerste instantie de onvrede proberen te schikken, maar als de situatie escaleert is het handig om verder te lezen.

Conflict voorkomen

Een conflict voorkomen is beter dan een geschil te moeten bijleggen. Door afspraken vooraf vast te leggen ben je duidelijk in wat jij of de ander mag verwachten. Het is goed om voor algemene inkoopvoorwaarden te zorgen en voor algemene (leverings-)voorwaarden. Zo beperk je mogelijke twistpunten. Aanvullende afspraken zet je in een opdrachtovereenkomst. Mocht je vragen hebben rondom algemene voorwaarden, neem dan contact op met Bol adviseurs.

Conflict oplossen

Een conflict heb je als een van beide partijen van mening is dat de ander zich niet aan de afspraken houdt. Onderstaande oplossingen zijn mogelijkheden om een conflict met je klant of leverancier op gepaste wijze op te lossen.

Geef ruimte voor herstel

Stel je relatie in de gelegenheid om de afspraak binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen. Of dit nu een klant is die jouw factuur nog niet heeft betaald, of een leverancier die niet de gewenste kwaliteit heeft geleverd.

Mediation

Een mediator is onafhankelijk en gaat met beide partijen op zoek naar een oplossing. Een mediator is vaak goedkoper en vooral ook sneller en effectiever dan het starten van een juridisch proces.

Ontbinden

Als de andere partij zijn verplichtingen niet nakomt, mag je ontbinden en de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien opschorten.

Juridische stappen

Zoals gezegd verdient mediation of ontbinden de voorkeur. Mocht dit echter niet leiden tot het oplossen van het geschil en jij een schadevergoeding wil hebben dan zit er niets anders op dan naar de rechtbank te gaan. In deze situatie is het heel verstandig om de juridische adviseur van Bol erbij te betrekken.

Rechtsbijstandverzekering

Onnodig te zeggen dat het verstandig is om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Het oplossen van een geschil kan een dure aangelegenheid worden.

Bekijk al onze diensten voor bedrijven »