Nieuws & Blogs

Buitenlandse werknemers in Nederland of Nederlanders uitzenden?

|

Als je buitenlandse werknemers in dienst wilt nemen, moet je eerst kijken of je een tewerkstellingsvergunning nodig hebt. Als je zzp’ers inhuurt, is het belangrijk te controleren of zij in Nederland mogen verblijven en of ze als zelfstandige mogen werken. Je hebt te maken met regelgeving rondom sociale zekerheid, pensioenen en salarisbetaling. De administratie kan behoorlijk complex worden als het om medewerkers gaat die onregelmatig werken in Nederland en in het buitenland. Bovendien zullen je medewerkers niet in beide landen de volledige belasting willen betalen. Bij Bol zijn we zeer vertrouwd met deze materie, we adviseren al jaren een branchevereniging voor internationale uitzendbureaus.

Nederlanders uitzenden

Ook het uitzenden van eigen mensen naar het buitenland is ook zeer complex. Regels hangen af van het land waar je mensen aan de slag gaan. Uiteraard moet je zorgen voor een werkvergunning, voor verzekeringen en moet je de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Een ander complex punt is de salarisbetaling en de verrekening van belastingen. Weet welke regels ter plaatse gelden en wat de gevolgen voor je medewerkers kunnen zijn en de aansprakelijkheid van je bedrijf. Bol Adviseurs heeft ervaring op dit gebied. We kunnen via onze internationale samenwerkingsorganisaties experts voor je benaderen. We zorgen dat je je medewerkers probleemloos kunt uitzenden.

Salary split

Medewerkers die zowel in Nederland als in het buitenland inkomsten hebben, kunnen gebruik maken van de zogenaamde salary split (of split payroll). Dit houdt in dat zij naar rato in beide landen belasting betalen. We hebben voor diverse klanten Salary Split programma’s geschreven die hen helpen deze zaken goed te regelen en om te bepalen wat het effect is op het netto besteedbaar inkomen.

30%-regeling

Een andere interessante regeling voor je medewerkers is de 30%-regeling. Deze houdt in dat je onder bepaalde voorwaarden een deel van het loon van in het buitenland aangeworven medewerkers belastingvrij kan vergoeden als forfaitaire tegemoetkoming voor de extra kosten van het verblijf in ons land.