Nieuws & Blogs

Bonus in januari? Terugbetaling NOW dreigt

|

Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een bonus die in de maand januari zijn uitbetaald.

NOW-regeling

De tegemoetkoming in de loonkosten is geregeld in de NOW-regeling. Deze regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start.

Extra beloningen

Het ijkpunt voor de hoogte van de loonsom waar de NOW-regeling op is gebaseerd, is januari. In deze maand werden echter veel bijzondere beloningen uitbetaald, zoals overuren en een bonus. Dit betekent dat het voorschot van de NOW-regeling tot een hoger bedrag leidt dan waar de werkgever uiteindelijk recht op heeft. Dit moet bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming worden terugbetaald.

13e maand in januari

Het kabinet heeft op 20 mei 2020 bekend gemaakt dat de NOW-regeling wordt aangepast met betrekking tot het uitkeren van een extra salaris, betreffende een 13e maand in de maand januari. Een eventuele 13e maand wordt uit de loonsommen ‘gefilterd’. Het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie deze 13e maand uit de loonsommen halen. Het blijkt niet mogelijk om andere incidentele betalingen uit de loonsom te filteren zoals eenmalige bonussen. Daarvoor kan de loonsom dan ook niet worden geschoond.

Reservering

Is de loonsom in januari hoger dan de loonsommen in de maanden maart, april en mei doordat er bijvoorbeeld bonussen zijn uitgekeerd in januari, dan is verstandig om als werkgever een deel van het voorschot te reserveren voor terugbetaling bij de definitieve vaststelling.

Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »