Nieuws & Blogs

Bol vraagt om actie inzake de VIA en de doorlopende machtiging

|

Jaarlijks maakt Bol Adviseurs bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting gebruik van de zogenoemde vooraf ingevulde aangifte (VIA). Met deze service van de Belastingdienst worden vooraf verzamelde gegevens aangereikt om het invullen van de aangifte zo makkelijk mogelijk te maken. Als aanvulling daarop is eind 2021 de doorlopende machtiging geïntroduceerd door de belastingdienst.

Ontvangt u van de belastingdienst een brief over de VIA 2021, dan vragen wij u om deze per ommegaande aan ons te doen toekomen, zodat we deze tijdig kunnen activeren.

Verzorgden wij in eerdere jaren al een aangifte inkomstenbelasting voor u, dan hebben wij in september 2021 voor u een doorlopende machtiging bij de belastingdienst aangevraagd, waarover we u in een eerder stadium reeds hebben geïnformeerd. Heeft u de doorlopende machtiging nog niet aan ons verstrekt en vindt u het gewenst dat wij gemachtigd worden, dan verzoeken wij u om de volgende acties te ondernemen:

  • is de uiterste activeringsdatum van de doorlopende machtiging nog niet verstreken, dan verzoeken wij u om deze per ommegaande aan ons te doen toekomen.
  • is de uiterste activeringsdatum reeds verstreken? Geef dit dan s.v.p. door aan uw (fiscale) contactpersoon, zodat we de doorlopende machtiging opnieuw kunnen aanvragen. Wij verzoeken u om deze per ommegaande aan ons te doen toekomen, zodra u deze nieuw aangevraagde machtingscode van de belastingdienst heeft ontvangen.

In het kort; wat verandert er met de doorlopende machtiging?

In plaats van het jaarlijks afzonderlijk aanvragen van de SBA en de VIA, zorgt de doorlopende machtiging ervoor dat wij jaarlijks automatisch onderstaande aanslagen en de VIA ontvangen van de Belastingdienst (voor zover van toepassing):

  • SBA IB: door de belastingdienst verstrekte kopieën van de aan u opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting;
  • SBA Zvw: door de belastingdienst verstrekte kopieën van de aan u opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen bijdrage zorgverzekeringswet;
  • SBA VPB: door de belastingdienst verstrekte kopieën van de aan u opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen vennootschapsbelasting;
  • VIA: de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Deze bevat de gegevens die de belastingdienst jaarlijks opnieuw doorgegeven krijgt van werkgevers, banken, uitkeringsinstanties e.d.

Uiteraard is het mogelijk om de doorlopende machtiging op enig moment weer stop te zetten, zodat we aanslagen en/of de VIA niet langer automatisch ontvangen.

Machtigingscode retour aan Bol Adviseurs

Heeft u er geen bezwaar tegen dat wij de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte en/of de opgelegde aanslagen kunnen inzien? Dan verzoeken wij u vriendelijk om de brieven met de machtigingscode digitaal aan ons toe te sturen via onze beveiligde Zivver-omgeving.

› Deel veilig bestanden met Bol Adviseurs

Meer uitleg en een instructie vind je op www.boladviseurs.nl/zivver.

dan wel per post te versturen naar:

Bol Adviseurs
Postbus 142
5830 AC  BOXMEER

Vragen of meer weten?
Wij danken u alvast voor het toezenden van de betreffende brief. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met uw (fiscale) contactpersoon bij Bol Adviseurs.