Nieuws & Blogs

Bol Adviseurs op weg naar duurzaamheid als identiteit

|
Bol Adviseurs op weg naar duurzaamheid als identiteit

Duurzaamheid, we kunnen er niet omheen. Daarin zien we verduurzamen niet als een (ongewenste) wettelijke verplichting, maar als een kans om te integreren in strategie en bedrijfsvoering. Vanuit deze invalshoek gaan wij zelf aan de slag om duurzaamheid in onze identiteit te verweven én klanten rondom dit thema ondersteunen en adviseren. Dit vraagt om uitdagende doelstellingen én om slimme samenwerkingen. Met als eindresultaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons en onze klanten om te verduurzamen en onze impact op mens, milieu en maatschappij positief te beïnvloeden.

Slimme samenwerkingen

Daarom kiezen we voor samenwerkingspartners die onze kennis over duurzaamheid versneld kunnen vergroten en ons en onze klanten kunnen ondersteunen in de duurzaamheidstransitie. We stellen je graag voor aan Zero Co2 en Green by Blue:

Zero Co2
ZeroCo2 is een platform gespecialiseerd in het verduurzamen van bedrijfspanden en het toekomstbestendig worden op het gebied van mobiliteit en bedrijfsprocessen. De samenwerkingspartners die verbonden zijn aan dit platform helpen elkaar om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en de klant volledig te ontzorgen op het gebied van o.a. het verkrijgen van energielabels, subsidies, groenverklaringen, energiemonitoring en groenfinancieringen. Dit doen zij door het geven van concrete handvatten en een realistisch financieel overzicht aan klanten. Tevens gaat ZeroCo2 een nulmeting uitvoeren bij Bol om inzicht te creëren in onze huidige duurzaamheidsprestaties en om te bepalen welke acties we kunnen ondernemen om deze te verbeteren.

Zero Co2

 

Green by Blue

Green by Blue gaat Bol met haar kennis over duurzaamheid ondersteunen bij de uitvoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bij onze klanten. De CSRD is een richtlijn die bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op het milieu en de maatschappij en deze verslaglegging te laten toetsen door de accountant. Voor grote ondernemingen gaat deze verplichting in vanaf 1 januari 2025. Green by Blue gaat ons helpen om te voldoen aan deze nieuwe richtlijn en ervoor zorgen dat we onze impact op een transparante en verantwoorde manier rapporteren.