Nieuws & Blogs

Belangrijke aandachtspunten voor deze decembermaand

|

Het jaar 2023 zit er weer bijna op en dus doet u er goed aan nog even na te denken over zaken die u onder meer fiscaal nog dit jaar kunt regelen. De belangrijkste zaken op een rij.

Schenk belastingvrij

Ook dit jaar kunt u belastingvrij schenken tot een bepaald vrijgesteld bedrag. De vrijstelling voor je kinderen bedraagt voor 2023 € 6.035, voor je kleinkinderen is dat € 2.418. Dit laatste bedrag geldt ook voor schenkingen aan derden, zoals een vriend of neef. Een bijkomend voordeel voor jou is dat het bedrag van de schenking niet meer meetelt in box 3 op 1 januari 2024 en dat dit jou wellicht nog een belastingbesparing oplevert.

Let op:

met ingang van 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton, volledig afgeschaft. Is er nog niet eerder een beroep gedaan op een eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan kan in 2023 nog gebruik gemaakt worden van de vrijstelling eigen woning. In 2023 bedraagt deze € 28.947. De ontvanger van de belastingvrije schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Als de ontvanger ouder is, maar zijn/haar fiscaal partner voldoet wel aan de leeftijdseis, dan kan óók gebruik gemaakt worden vrijstelling.

Als eerder al wel een (gedeeltelijk) beroep is gedaan op de (toen hogere) vrijstelling van de jubelton, dan gelden bijzondere regels om er in 2023 nog verder van gebruik te kunnen maken.
Neem contact met ons op als je hierover vragen hebt.

 

Benut de vrije ruimte maximaal

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je jouw personeel zaken onbelast vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte bedraagt dit jaar 3% van de loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Benut deze vrije ruimte in de WKR maximaal als je iets extra’s voor je werknemers wilt doen. Bedenk dat de vrije ruimte volgend jaar een stuk minder is, namelijk nog slechts € 1,92% over de eerste
€ 400.000 van de loonsom. De vrije ruimte over het meerdere blijft ook in 2024 1,18%. Je mag een restant van je vrije ruimte van 2023 niet meenemen naar 2024. 

 

Koop een lijfrente en betaal op tijd!

Heb je een pensioentekort, dan kun je een lijfrente kopen en deze in aftrek brengen op je inkomen. De mogelijkheden hiertoe zijn dit jaar sterk verruimd als gevolg van de invoering van de nieuwe Pensioenwet. Vereist is wel dat je de lijfrente dan ook nog dit jaar betaalt, dus vóór 1 januari 2024. 
Een bijkomend voordeel is dat de betaalde premies jouw vermogen verminderen en zodoende wellicht een voordeel opleveren ten aanzien van de te betalen belasting in box 3 in 2024.

 

Bereid je voor op wijziging minimumloon

Per 1 januari 2024 gaat het minimumloon met 3,75% omhoog. Bovendien wordt het minimumuurloon ingevoerd. Vanaf 2024 bestaat geen wettelijk dag-, week- of maandloon meer. Dit betekent waarschijnlijk een aanpassing in jouw salarisadministratie als je minimumloners in dienst hebt. Er moet daarvoor ook nog een en ander worden doorgerekend en aangepast, want het minimumuurloon is gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Voor werknemers met een minimumloon die meer dan 36 uur per week werken, gaan de loonkosten daardoor extra omhoog.

 

Bereid je voor op aanpassing gebruikelijk loon

Iemand die werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft (5% of meer van de aandelen) moet op grond van de wet een zogeheten gebruikelijk loon genieten. De wettelijke norm hiervoor stijgt in 2024 naar € 56.000 (in 2023:
€ 51.000). Daarnaast dient gekeken te worden naar onder andere het loon van de meest verdienende werknemer en naar het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, als dat loon hoger zou zijn dan de wettelijke norm. Raadpleeg jouw adviseur voor advies over eventuele noodzakelijk aanpassing van jouw salaris in 2024.

 

Deel dividend uit, of wacht juist nog even!

Het tarief van de inkomstenbelasting in box 2 gaat in 2024 veranderen. Nu bedraagt het tarief nog 26,9%; vanaf volgend jaar bedraagt het tarief 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomen (bij aanwezigheid van een fiscale partner € 134.000 voor de fiscale partners gezamenlijk) en 33% over het meerdere. Met dit laatste percentage moet de Eerste Kamer op het moment van schrijven van dit artikel nog instemmen. Het opnemen van hoge bedragen aan dividend wordt volgend jaar dus in ieder geval duurder voor personen met een aanmerkelijk belang in een vennootschap (5% of meer van de aandelen).

Maar niet in alle gevallen is het voor hen zinvol om een voorgenomen dividenduitkering naar voren te halen. Je hebt nu nog tijd om na te denken over het uitkeren van dividend: toch in 2023 of wachten tot 2024? Denk hierbij ook aan eventuele schulden die je als aanmerkelijkbelanghouder hebt aan jouw vennootschap.

Voor excessieve schulden boven € 700.000 worden aanmerkelijkbelanghouders per 31 december 2023 geconfronteerd met een fictieve uitkering in box 2. De afweging over dividend is dan ook maatwerk: vraag ons om advies, wij helpen u graag hierbij.