Nieuws & Blogs

Beëindiging belastingverdrag met Rusland per 1 januari 2022

|

Op 7 juni 2021 heeft de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer medegedeeld dat de Russische regering officieel heeft ingestemd met de beëindiging van het belastingverdrag tussen Nederland en Rusland. Per 1 januari 2022 is er dus geen belastingverdrag meer tussen Nederland en Rusland.

Het proces om het belastingverdrag te beëindigen begon in april 2021 nadat de onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Rusland eerder dit jaar in een impasse waren geraakt. Punt van geschil lijkt de Russische wens te zijn om kapitaalvlucht te voorkomen door o.a. de bronbelasting op dividend en rente te verhogen tot 15%, behalve in specifieke gevallen (bijvoorbeeld voor directe dochterondernemingen van beursgenoteerde ondernemingen en bepaalde soorten financieringsregelingen). Na weigering van dit voorstel door Nederland heeft Rusland voorgesteld de uitzondering uit te breiden tot particuliere ondernemingen, op voorwaarde dat de uiteindelijke begunstigden van deze ondernemingen ook Nederlandse fiscale ingezetenen zijn. Dit zou echter nog steeds de toegang tot het belastingverdrag blokkeren in veel situaties die Nederland niet als verdragsmisbruik beschouwt. Ook de fiscaliteit van vastgoedvennootschappen is een punt van discussie.

De beëindiging van het belastingverdrag tussen Nederland en Rusland kan nadelige gevolgen hebben voor investeringen en handel tussen beide landen. Zo vervalt de volledige vrijstelling van dividendbelasting zoals voorzien in de Nederlandse nationale wetgeving, wat resulteert in een heffing van 15% op dividendbetalingen door Nederlandse belastingplichtigen aan Russische aandeelhouders. Aan de andere kant kan Rusland hogere belastingen heffen op dividenden, royalty's en rentebetalingen. Deze zijn niet aftrekbaar van de Nederlandse belastingen.

Nederland blijft in gesprek met Rusland en de Nederlandse staatssecretaris van Financiën hoopt dit jaar een oplossing te vinden.

Bron: Rijksoverheid.nl