Nieuws & Blogs

Alles wat moet je weten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

|
Alles wat moet je weten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Per 30 juni 2020, 12:00 uur kunnen mkb-bedrijven en zzp’ers die als gevolg van de crisismaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) minimaal 30% omzetverlies hebben geleden een Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL) van maximaal €50.000 aanvragen. Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de TVL. De TVL helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemer met het betalen van een deel van hun vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Voorwaarden TVL

Voor in aanmerking te kunnen komen voor de TVL gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 4.000,- aan vaste lasten in de periode juni tot en met september 2020. Het gaat om vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de NOW.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privé-woning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.3 en ambulante handel.
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest van zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Hoogte van de TVL-subsidie

De hoogte van de TVL-subsidie hangt af van het omzetverlies in de branche. Wanneer de onderneming voldoet aan de voorwaarden, ontvangt deze een tegemoetkoming van maximaal 50% van de vaste lasten. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.

De subsidie wordt als volgt berekend:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = subsidie

De normale omzet is de omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019.

Voor het omzetverlies wordt de normale omzet met de omzet die in 2020 in dezelfde periode wordt verwacht vergeleken. Berekening is als volgt: (normale omzet – verwachte omzet juni – september 2020) / normale omzet x 100.

Voor het bepalen van de vaste lasten worden de branchegegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gebruikt , zodat de TVL-regeling snel uitvoerbaar is en weinig extra administratie vergt.


Rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf A behaalde in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien.
 • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de Coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft.
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed.
 • Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.00;.
 • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%).

Als wordt voldaan aan de voorwaarden, wordt een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies betaald. Het werkelijke omzetverlies dient vóór 1 april 2021 te worden gemeld. Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting, dan ontvangt de onderneming de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies dient het bedrag (gedeeltelijk) terug te worden betaald. Is het omzetverlies hoger, dan wordt alsnog een hogere subsidie met een maximum van €50.000 betaald.

Adviestool RVO

Door het RVO is een adviestool TVL beschikbaar gesteld. In deze adviestool kun je jouw KvK-nummer invoeren. Aan de hand van jouw KvK-nummer wordt bekeken of jouw onderneming in aanmerking komt voor de TVL-regeling. Tevens geeft deze adviestool weer met welk percentage vaste lasten je rekening dient te houden. Vervolgens kun je door het kiezen van de volgende stap “check de voorwaarden”, controleren of je aan alle voorwaarden voldoet. Indien je aan alle voorwaarden voldoet, kun je kiezen voor de volgende stap “bereken het bedrag”. Indien jouw onderneming eerder dan 1 april 2019 stond ingeschreven in het Handelsregister van de KvK klik je op deze keuze mogelijkheid. Daarna kun je jouw omzetgegevens invullen, waarna je jouw tegemoetkoming kan berekenen.

TVL in combinatie met andere regelingen

De compensatie van de TVL-regeling komt bovenop de bijdrage van de TOGS-regeling. Net als andere subsidies kan de ontvangen TVL-subsidie worden gezien als omzet in de NOW-regeling. Dit leidt tot een lagere subsidievaststelling bij de NOW-regeling.

TVL aanvragen

Aanvragen kan vanaf dinsdag 30 juni 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur bij de RVO. Voor de aanvraag is eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. De definitieve vaststelling dient vóór 1 april 2021 te worden aangevraagd.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie of heb je hulp nodig bij het aanvragen van de TVL en/of de berekening voor de hoogte van de subsidie, neem dan contact op met één van onze juristen: Joyce de Graaff of Bas Jeckmans.  Zij helpen je graag verder!

Joyce de Graaff LR

 

Joyce de Graaff
j.graaff@boladviseurs.nl
088 - 1211 443

Bas Jeckmans LR

 

Bas Jeckmans
b.jeckmans@boladviseurs.nl
088 - 1211 346

 

Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »