Nieuws & Blogs

70% van de familiebedrijven overleeft de bedrijfsoverdracht niet

|
70% van de familiebedrijven overleeft de bedrijfsoverdracht niet

Het is een pijnlijk gegeven: 70% van de familiebedrijven gaat ter ziele na de bedrijfsoverdracht. Hoe zorg jij er voor dat je jouw familiebedrijf wél succesvol overdraagt?

Bij de overdracht van een familiebedrijf heb je te maken met vier breuklijnen:

1. De emotionele breuklijn

Als overdragende ondernemer is het emotioneel lastig om de teugels uit handen te geven. Nemen je kinderen het bedrijf over? Ook voor hen is het spannend. Ze zijn bang dat ze niet serieus worden genomen of om te falen. Dit kan leiden tot conflicten.

2. De financiële en fiscale breuklijn

Het overdragen van het bedrijf gaat gepaard met financiële transacties. Vreemd vermogen komt in de plaats van eigen vermogen. Daarmee wordt het spek op de botten minder en is er dus minder weerstandsvermogen om klappen op te vangen.
Vaak is er sprake van schenk- en successiebelasting, waardoor er ook op fiscaal gebied constructies moeten worden bedacht. Dit vergt de nodige aandacht.

3. De technologische breuklijn

Op het moment dat het bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie is de oorspronkelijke technologie aan het einde van zijn levensduur. Vaak investeert de overdragende ondernemer in de laatste jaren voor zijn pensioen niet meer in nieuwe technologie, terwijl dit wel nodig is om het bedrijf gezond over te kunnen dragen.

4. De organisatorische breuklijn

Het bedrijf is in enkele decennia tijd hard gegroeid, maar de managementsystemen zijn vaak nog van het eerste uur. Om verdere groei te faciliteren, moeten de organisatorische voorzieningen (op het gebied van onder andere IT, HR, CRM en ERP) weer op orde worden gebracht.


Hoe realiseer je een toekomstbestendige overdracht van je familiebedrijf?

De sleutel tot een succesvolle bedrijfsoverdracht is een goede Exit Planning waar ruim de tijd voor wordt genomen. Lees: zo’n vijf tot tien jaar. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de vier breuklijnen niet samenvallen in de tijd. Ga aan de slag met de volgende aandachtspunten:

  • Maak emoties al vroeg bespreekbaar en laat alle betrokkenen zijn of haar wensen en ambities uitspreken. Openheid en samenwerking vergroot de kans op een succesvolle bedrijfsoverdracht.
  • Verken de mogelijkheden op fiscaal gebied. Er zijn diverse wettelijke regelingen die interessant zijn voor jouw bedrijf.
  • Maak tijdig inzichtelijk welke competenties nodig zijn voor de doorgroei van het bedrijf en bepaal of deze binnen de familie aanwezig zijn of misschien extern moeten worden gezocht.
  • Als overdragende ondernemer moet je los durven laten. Bouw dus geen beschermingsconstructies in die ervoor zorgen dat jij de beslissende stem houdt, maar heb vertrouwen in je opvolger en treed nadrukkelijk terug.
  • Als er meerdere gegadigden voor de opvolging zijn, kies dan voor de persoon of personen met écht ondernemersbloed. Alleen dan heeft je bedrijf toekomst.
  • Stel een familiestatuut op met afspraken over bijvoorbeeld dividend, zeggenschap en de uitkoop van passieve aandeelhouders.
  • Maak een bedrijfsanalyse en leg de kernkwaliteiten vast. Blijf investeren in Research & Development en durf te ondernemen. Dit komt het rendement ten goede.

Meer weten over Exit Planning?

Ben jij ondernemer in een familiebedrijf en wil je samen met ons nadenken over het overdragen (of eventueel beëindigen) van je bedrijf? Dan is onze Exit Planning er voor jou! Met XPEDITIE 360° bedrijfsoverdracht begeleiden wij je met de reis die je aflegt naar de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht. Meer informatie over XPEDITIE 360° bedrijfsoverdracht vind je in onze XPEDITIE -brochure

New call-to-action