Nieuws & Blogs

7 tips om als werkgever om te gaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid

|

Als werkgever is het belangrijk om te weten hoe je het beste om kunt gaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid onder je medewerkers en actief aan re-integratie te werken. Dit helpt niet alleen om de productiviteit en het welzijn van je medewerkers te behouden, maar ook om te voorkomen dat je bedrijf onnodig geld verliest door uitval van medewerkers. Hieronder volgen enkele stappen die je kunt nemen om te zorgen dat je goed omgaat met ziekte en arbeidsongeschiktheid binnen je bedrijf.

1. Maak duidelijke afspraken met je medewerkers over ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Zorg ervoor dat je medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt als ze ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn geworden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze je op de hoogte moeten stellen als ze niet komen werken en hoe lang ze verwachten weg te blijven.

2. Zorg voor een goed ziekteverzuimbeleid

Dit beleid moet duidelijk maken hoe je medewerkers hun ziekte kunnen melden en hoe je omgaat met langere termijn ziekteverzuim. Het beleid kan ook regels bevatten over hoe je medewerkers kunt ondersteunen tijdens hun ziekte of arbeidsongeschiktheid, zoals door het aanbieden van tijdelijk vervangend werk of door het regelen van hulpmiddelen die hen helpen om weer te werken.

3. Blijf in contact met zieke of arbeidsongeschikte medewerkers

Het is belangrijk om regelmatig contact te houden met medewerkers die ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn geworden. Zo blijf je op de hoogte en weet je of ze hulp nodig hebben. Het is ook een goed idee om te vragen wat ze wel en niet kunnen doen tijdens hun ziekte of arbeidsongeschiktheid, zodat je kan bepalen welke werkzaamheden mogelijk zijn.

4. Werk aan het voorkomen van ziekteverzuim

Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een gezonde werkomgeving, het organiseren van gezonde activiteiten voor medewerkers en het faciliteren van een goede werk-privé balans. Het is ook belangrijk om te zorgen dat je medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen, omdat dit hun stressniveau verlaagt en daarmee ook hun risico op ziekteverzuim.

5. Wees flexibel

In veel gevallen is het verstandig om flexibel te zijn als het gaat om het werk van zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld tijdelijk aanpassingen maakt aan hun werktijden of -plaatsen, of dat je hun werk op een andere manier organiseert zodat ze wel kunnen blijven werken.

6. Werk samen met de medewerker en de bedrijfsarts

Als een medewerker langer ziek blijft of arbeidsongeschikt raakt, kan je samen met de medewerker en bedrijfsarts bepalen wat de beste manier is om te re-integreren. Stel hiervoor samen met de medewerker een plan op waarin je vastlegt wat je doet om terugkeer naar het werk mogelijk te maken.

7. Schakel professionele ondersteuning in

Als je medewerkers lange tijd ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn geworden, en niet zelf professionele ondersteuning, zoals begeleiding of therapie kunnen betalen, dit alsnog te regelen. Dit kan ervoor zorgen dat je medewerkers sneller weer aan het werk kunnen en kan ook voorkomen dat ze opnieuw ziek worden of arbeidsongeschikt raken.

Preventie is het belangrijkste!

Als werkgever is het belangrijk ziekte en arbeidsongeschiktheid onder je medewerkers te voorkomen. Valt iemand dan toch uit, onderzoek dan actief de re-integratiemogelijkheden om terugkeer naar het werk te bevorderen. Zorg voor duidelijke afspraken, een helder ziekteverzuimbeleid, blijf in contact met zieke of arbeidsongeschikte medewerkers, ben flexibel en schakel zo nodig professionele ondersteuning in. Alleen zo zorg je ervoor dat je medewerkers aan het werk blijven of bij ziekte sneller weer aan het werk kunnen. Zo ondervindt je bedrijf zo min mogelijk hinder van ziekte- en arbeidsongeschiktheid.

Als je vragen hebt over het voorkomen van en omgaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid binnen je bedrijf, staan onze HRM-professionals voor je klaar. Ook voor andere vraagstukken rondom Personeel & Salaris ben je bij hen aan het juiste adres!