Nieuws & Blogs

12 tips om als ondernemer grip te houden op jouw begroting in 2024

|

Ben jij als ondernemer al bezig met het nieuwe jaar? Waarschijnlijk heb je voldoende plannen en zet je door middel van een begroting deze plannen om in een financiële prognose. Daarmee krijg je inzicht in de financiële haalbaarheid van jouw plannen. Hoe ziet de liquiditeit eruit? Wanneer speel je break-even? Heb je voldoende personeel om het werk te klaren? Heeft je onderneming extra financiering nodig? Met een accurate begroting krijg je antwoorden op al deze vragen. Maar hoe kom je nou tot een juiste begroting? Wij geven je in dit blog 12 belangrijke tips. 

Het opzetten, volgen en bijsturen van een begroting is niet alleen een feestje van de financials in jouw onderneming. Zorg ervoor dat alle afdelingen bij het begrotingsproces worden betrokken en verantwoordelijkheden hebben bij de begroting. Het gaat tenslotte om de toekomst van de gehele onderneming, niet alleen over finance. Houd rekening met de lange termijn doelstellingen van de gehele onderneming.

Een begroting is gebaseerd op het doorrekenen van verwachtingen. Deze verwachtingen kunnen continu veranderen en daarom gaat het vaak om de hoofdlijnen. Een globaal beeld kan op een later moment beter worden bijgesteld. De hoofdlijnen moeten direct duidelijk zijn en mogen niet ondergeschikt raken aan de details.

De enige constante in het bedrijfsleven is verandering en er zijn altijd mee- en tegenvallers. Om op koers te blijven is het verstandig om een actieplan aan de begroting te koppelen. Tip is om één verantwoordelijke aan een actie te koppelen en de actie niet te ver weg in tijd te leggen. Met kleine stapjes bereik je het grootste resultaat.

Ga na of de financiële uitwerking van jouw plannen haalbaar en financierbaar zijn. Houd hierbij rekening met maximale capaciteiten van bijvoorbeeld personeel en machines en actuele marktontwikkelingen waaronder de orderportefeuille. Houd ook rekening met de financiers. Willen zij jouw plannen financieren en onder welke voorwaarden?

Een goede begroting voor jouw onderneming bestaat naast de opbrengsten en kosten (resultatenrekening) uit een balans- en liquiditeitsprognose. Zo krijg je als ondernemer inzicht in het resultaat, de kasstromen, de investeringen en liquiditeitsbehoefte.

Begroot niet alleen euro’s en zorg er dus voor dat de begroting bestaat uit volumes (stuks, uren, kilometers) en tarieven. Deze variabelen kun je beschrijven als kengetallen, zoals productiviteit en bezettingsgraden. Hiermee concretiseer je (omzet)groei en kunnen variabelen worden doorgerekend in bedragen in euro’s, zodat later de verschillen tussen prognose en werkelijkheid beter kunnen worden geanalyseerd. Door de hoeveelheden toe te voegen wordt het beoordelen van de haalbaarheid een stuk eenvoudiger.

Om de effecten van financiële risico’s, oftewel mee- en tegenvallers, inzichtelijk te maken werk je idealiter met scenario’s. Hiermee werk je verschillende toekomstbeelden uit en breng je hiervan de financiële uitwerkingen in beeld. Scenario’s motiveren je om na te denken over een plan voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals teruglopende omzet, lagere marges en later betalende debiteuren. In welke scenario’s ontstaat de maximaal toegestane financieringsbehoefte en hoe realistisch zijn deze scenario’s? Het uitwerken van scenario’s vergt tijd maar het vergroot je flexibiliteit en anticipatievermogen.

Een begroting is gebaseerd op verwachtingen. Om later een goede analyse te kunnen maken van de verschillen tussen begroting en werkelijkheid is het belangrijk om de uitgangspunten van de begroting op te schrijven.

Afhankelijk van jouw onderneming kunnen de volgende verdiepingstips relevant zijn.

Richten jouw activiteiten zich op meerdere markten of is er sprake van meerdere productgroepen? Dan is het aan te bevelen om de omzet, hoeveelheden en direct gerelateerde kosten te prognosticeren naar de belangrijkste markten en productgroepen.

Veelal bestaat het werkkapitaal uit voorraden, debiteuren en crediteuren. Om het benodigde werkkapitaal goed in te schatten hanteer je hiertoe omlooptijden en toets je deze met het verleden. Bijvoorbeeld de gemiddelde betalingstermijn bij debiteuren en crediteuren en bij voorraden de omloopsnelheid ten opzichte van de begrote inkoopwaarde van de omzet.

Het is raadzaam dat de kostprijzen, welke op detailniveau worden vastgelegd in de systemen en gebruikt worden bij de bepaling van de verkoopprijzen, worden afgestemd met de begroting. Zorg voor gelijke tarieven. Denk aan producten of de uurtarieven. Zijn de uurtarieven gebaseerd op de verwachte kosten en bezetting en zijn de opslagpercentages voor indirecte kosten gebaseerd op de verwachte directe en indirecte kosten? Bij onjuist gehanteerde kostprijzen is de kans groot dat dagelijks de verkeerde beslissingen worden genomen.

Let op sluitingsperiodes van jouw onderneming zoals tijdens vakanties. Soms is er namelijk nauwelijks sprake van omzet of van inkomsten tijdens deze periodes. Houd ook rekening met een mogelijk seizoenpatroon, dat invloed heeft op jouw liquiditeitsbehoefte gedurende het jaar. 

 

Hulp nodig? Onze adviseurs ondersteunen je graag!

Wij hopen dat je naar aanleiding van onze tips aan de slag gaat met het maken of verbeteren van jouw begroting voor 2024. Hulp nodig bij het opzetten van een goed begrotingsproces zodat jouw onderneming op koers blijft, ook bij onverwachte gebeurtenissen? Neem contact op met onze adviseurs Chiel van Haren of Hans Sengers. Zij helpen je graag verder!