Nieuws & Blogs

10 vroegtijdige signalen van een onderneming in verval

|

Een faillissement is een zware aangelegenheid, zowel voor de ondernemer als voor de werknemers, de klanten en de leveranciers. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig te herkennen dat een bedrijf in moeilijkheden verkeert, zodat er tijdig actie kan worden ondernomen om het faillissement te voorkomen. Hieronder geven we 10 belangrijke signalen waaraan je kunt zien dat een onderneming mogelijk in problemen zit en dat het risico op een faillissement toeneemt.

1. Het afnemen van het aantal klanten, orders,  ordergroottes en/of marge

Een daling in het aantal klanten, orders of ordergroottes kan een eerste signaal zijn dat er problemen op de loer liggen. Hetzelfde geldt voor een daling in de marges die de onderneming behaalt. Dit kan duiden op een dalende vraag naar het product of dienst van de onderneming, of op stijgende kosten die de winstmarge aantasten.

2. Het wegvallen van een grote opdrachtgever, klant en/of markt

Het verliezen van een grote opdrachtgever of klant kan een zware klap zijn voor een onderneming. Hetzelfde geldt als de onderneming gedwongen wordt om haar markt te verlaten vanwege bijvoorbeeld een nieuwe wetgeving of veranderende consumentenvoorkeuren.

3. Forse kostenstijgingen van inkopen, grondstoffen en energie

Forse kostenstijgingen van belangrijke uitgaven kunnen een teken zijn van dreigende financiële problemen. Ga op tijd het gesprek aan met de klanten om de kostenstijgingen door te berekenen aan de klant. 

4. Het besparen op kosten door de onderneming

Het is normaal om op zoek te gaan naar manieren om de kosten te verlagen, maar als dit ten koste gaat van de kwaliteit van het product of de dienst, kan dit leiden tot een slechte reputatie en het verliezen van klanten. 

5. Het ontstaan van conflicten en/of onenigheden aan de top

Disruptie aan de top van de organisatie kan leiden tot problemen in de communicatie en het besluitvormingsproces. Als er conflicten of onenigheden zijn tussen leiders of tussen leiders en medewerkers, kan dit een teken zijn dat er dieperliggende problemen zijn die niet worden opgelost.

6. Het continu hebben van werkstress en -druk

Een hoge werkstress of werkdruk kan leiden tot uitputting en burn-out bij medewerkers. Als dit een structureel probleem is, kan dit duiden op een ongezonde werkcultuur of een te hoge werkdruk. Hoge werkstress of werkdruk kan ook leiden tot een daling in productiviteit en het verliezen van goede medewerkers. Het is daarom belangrijk om te zoeken naar manieren om de werkdruk te verlagen en een gezonde werkbalans te behouden.

7. Het stijgen van personeelsverloop

Een hoog personeelsverloop kan een teken zijn dat er problemen zijn binnen de onderneming, zoals een ongezonde werkcultuur, een slechte werksfeer of onduidelijke doorgroeimogelijkheden. Als veel medewerkers het bedrijf verlaten, kan dit leiden tot een daling in productiviteit en een hogere kostenpost voor het aannemen en opleiden van nieuwe medewerkers.

8. Het ziek worden van een belangrijk personeelslid

Als een belangrijk personeelslid langere tijd ziek is, kan dit leiden tot een daling in productiviteit en een hogere kostenpost voor vervanging. Het kan ook een teken zijn van een ongezonde werkcultuur of een hoge werkdruk.

9. Het aannemen of vervangen van nieuwe managers, directeuren en/of eigenaren

Soms kan het nodig zijn om nieuwe leiders aan te stellen om de onderneming naar een nieuwe fase te leiden. Maar als er frequent wisselingen zijn in de leiding, kan dit een signaal zijn dat er problemen zijn binnen de onderneming. Hetzelfde geldt als er plotseling een nieuwe eigenaar is die niet betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken van de onderneming.

10. Het veranderen van branche uit noodzaak

Als een onderneming genoodzaakt is om haar branche te verlaten vanwege bijvoorbeeld een dalende vraag naar haar product of dienst, kan dit een teken zijn van dreigende financiële problemen. Het veranderen van branche kan een zware opgave zijn en kan leiden tot extra kosten en onzekerheid.

Onderneem tijdig actie!

Het is belangrijk om op tijd deze signalen te herkennen en actie te ondernemen voordat het te laat is. Wanneer één signaal van toepassing is, hoeven nog niet alle alarmbellen te gaan rinkelen. Zijn er meerdere tegelijkertijd, trek dan wel aan de bel. Deze signalen kunnen betrekking hebben op de eigen onderneming, maar kunnen ook betrekking hebben op een belangrijke klant of toeleverancier. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen! In dit blog geef ik enkele tips hoe je als ondernemer voorkomt dat je onderneming in verval raakt.