Nieuws & Blogs

10 tips om te voorkomen dat je onderneming in verval raakt

|

Een faillissement is een zware aangelegenheid, zowel voor de ondernemer als voor de werknemers, de klanten en de leveranciers. Het is daarom belangrijk om op tijd actie te ondernemen om dit scenario te voorkomen. In een eerdere blog hebben we 10 belangrijke signalen benoemd waaraan je kunt zien dat een onderneming in de problemen zit of dreigt te komen. Maar: voorkomen is beter dan genezen! Daarom ditmaal een tiental tips hoe je als ondernemer voorkomt dat je onderneming in verval raakt.

 1. Wacht niet tot je met de neus op de financiële feiten wordt gedrukt. 
  Onderneem tijdig actie.
 2. Werk aan AAA (Aanleiding-Analyse-Actie).
  Sla de analysefase niet over. In een goede analysefase komen de onderwerpen innovatie, klant, interne processen, financiën, communicatie en verantwoordelijkheid aan de orde.
 3. Denk na over overmorgen, de strategie en over de inrichting van je bedrijf.
 4. Werk aan de transitiethema's.
  De uitdagingen voor het mkb liggen op het gebied van verduurzaming, digitalisering, arbeidsmarkt en financiering.
 5. Blijf innoveren in producten, diensten, service, productietechnieken en interne processen.
 6. Zorg voor een goede relatie met je klanten.
 7. Zorg voor een goede werkomgeving.
 8. Zorg voor een goed financieel beheer.
  Het  bewaken en faciliteren van succes staat centraal. Onmisbare thema’s hierbij zijn inzicht, betrouwbaarheid, heden en toekomst. Geef niet alleen inzicht in de relevante financiële informatie, maar ook de bijbehorende niet-financiële informatie. Werk niet alleen de management case uit in een cash flow forecast, maar werk ook een worstcasescenario uit om de kritieke volumes, prijzen en maanden in beeld te krijgen en ga na hoe realistisch een dergelijk worstcasescenario is.
 9. Werk aan de bedrijfscultuur
  Zorg voor een cultuur waarin iedereen elke dag beter wil worden.
 10. Werk met een team.
  Herkennen en ingrijpen doe je niet alleen, maar met een team. Jouw team kan tijdelijk worden uitgebreid met een adviseur. Een professioneel adviseur kan je helpen om op een objectieve manier naar je situatie te kijken en om te voorkomen dat je overhaast beslissingen neemt.