Nieuws & Blogs

10 tips om jouw digitale weerbaarheid te vergroten

|
cyber security

Cyber Security is een thema dat binnen veel organisaties steeds hoger op de agenda komt te staan. De gevolgen van een geslaagde cyber-aanval kunnen immers zeer schadelijk zijn. Investeringen in de IT-infrastructuur van jouw organisatie is dan ook noodzakelijk om de weerbaarheid tegen cyber-aanvallen te vergroten.

Maar met enkel uitstekende technische beveiligingsmiddelen is er nog geen sprake van effectief cybersecuritymanagement. Er dient namelijk ook rekening gehouden te worden met andere componenten, zoals bijvoorbeeld het beveiligingsbewustzijn van mensen binnen de organisatie en de mate waarin cybersecuritymaatregelen gewaarborgd worden binnen bedrijfsprocessen. Wij geven je 10 tips om jouw digitale weerbaarheid te vergroten.

 

1.    Beleg kennis, kunde en verantwoordelijkheden (intern en extern)

In het kader van Cyber security, houdt dit in, dat jij je als ondernemer binnen jouw organisatie moet richten op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Dit kun je bereiken door jouw medewerkers trainingen of workshops aan te bieden en door het delen van de voor jouw organisatie best werkende strategieën en technieken. Het is ook belangrijk om verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen, zodat ook jouw medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht op het gebied van Cyber security. Je kunt dit al doen door het opstellen van duidelijke richtlijnen en procedures voor het omgaan met gevoelige informatie en het melden van incidenten. Daarnaast zorg jij als werkgever voor interne vastlegging als in functieprofielen, taakomschrijvingen, beoordelingsgesprekken en jaarverslagen.

 

2.    Professionaliseer leveranciersmanagement en regie op uitbesteding

Organisaties vertrouwen in toenemende mate op externe leveranciers voor diverse diensten, zoals cloud computing, softwareontwikkeling en onderhoud van IT-infrastructuur. Het effectief beheren van deze relaties is van cruciaal belang om de cyber security te waarborgen, met als doel het versterken van cyber security, het verminderen van de risico’s en het proactief kunnen reageren op het steeds evoluerende dreigingslandschap.

Om leveranciersmanagement te professionaliseren, moet jij als ondernemer heldere richtlijnen en protocollen opstellen. Stel hierin duidelijke verwachtingen vast met betrekking tot securitymaatregelen en compliance-normen. Ga niet in zee met elke leverancier. Maak voor de selectie hiervan gebruik van een door jou geïmplementeerd gestandaardiseerd beoordelingsproces. Let hierbij op de veiligheidspraktijken, het trackrecord op het gebied van cyber security en het vermogen om aan jouw specifieke eisen te voldoen.

Je houdt wel zelf de regie op uitbesteding. Zorg dat je binnen jouw organisatie beschikt over een gestructureerd governance-model dat zowel prestaties als beveiliging behandelt. Periodieke audits en beoordelingen van leveranciers zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze aan de overeengekomen normen voldoen. Het implementeren van cybersecurityprotocollen, zoals het delen van threat intelligence en het afdwingen van beveiligingsmaatregelen, is van essentieel belang om jouw organisatie te beschermen tegen cyberdreigingen.

3.    Verkrijg kennis van (kwetsbaarheden van) het IT-landschap

Het IT-landschap is vaak complex, dynamisch en afhankelijk van externe leveranciers. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de structuur, de werking, de samenhang en de risico’s van het IT-landschap.

Om tot dit inzicht te komen kunnen organisaties verschillende methoden en technieken gebruiken, zoals:

 • Het maken van een IT-landschapskaart, waarin de belangrijkste applicaties, systemen, koppelingen, datastromen en processen worden weergegeven. Dit geeft een visueel overzicht van het IT-landschap en helpt om de relaties, de afhankelijkheden en de knelpunten te identificeren.
 • Het uitvoeren van een IT-audit, waarin de kwaliteit, de prestaties, de veiligheid en de compliance van het IT-landschap worden beoordeeld. Dit geeft een objectief oordeel over de effectiviteit, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het IT-landschap en helpt om de sterke en de zwakke punten te ontdekken.
 • Het toepassen van een IT-monitoring, waarin de beschikbaarheid, de capaciteit, de functionaliteit en de incidenten van het IT-landschap worden gemeten en gerapporteerd. Dit geeft een actueel inzicht in de status, de trends en de problemen van het IT-landschap en helpt om de prestaties, de stabiliteit en de continuïteit te waarborgen

Wil je weten waar je kwetsbaarheden binnen het IT-landschap liggen? Onderzoek dit door de volgende methoden en technieken te gebruiken:

 • Het uitvoeren van een IT-risicoanalyse, waarin de bedreigingen, de kwetsbaarheden, de impact en de waarschijnlijkheid van het IT-landschap worden geïdentificeerd en beoordeeld. Dit geeft een systematisch inzicht in de risico’s, de oorzaken en de gevolgen van het IT-landschap en helpt om de prioriteiten, de maatregelen en de verantwoordelijkheden te bepalen.
 • Het uitvoeren van een IT-pentest, waarin de beveiliging van het IT-landschap wordt getest door middel van gesimuleerde aanvallen. Dit geeft een praktisch inzicht in de kwetsbaarheden, de exploitaties en de schade van het IT-landschap en helpt om de weerbaarheid, de bescherming en de herstel te verbeteren.
 • Het toepassen van een IT-patchmanagement, waarin de updates, de fixes, de patches en de upgrades van het IT-landschap worden beheerd en uitgevoerd. Dit geeft een proactief inzicht in de kwetsbaarheden, de oplossingen en de verbeteringen van het IT-landschap en helpt om de veiligheid, de functionaliteit en de compatibiliteit te verhogen.

4.    MFA op alles wat extern benaderbaar is

Met meervoudige verificatie moet je naast je gebruikersnaam en wachtwoord nog een andere factor gebruiken om je identiteit te bewijzen. Dit kan een code zijn, die je via sms, e-mail of een app ontvangt, een biometrische scan van je vingerafdruk of gezicht, of een fysiek apparaat dat je bij je draagt. MFA verkleint de kans dat je account wordt gehackt of misbruikt door cybercriminelen, omdat zij niet over alle factoren beschikken om in te loggen.

 

5.    Patchen wat je patchen kan

Patches zijn stukjes extra software die door de fabrikant of de ontwikkelaar worden vrijgegeven om de kwaliteit, de veiligheid en de functionaliteit van de software of de systemen te verhogen. Patchen is erg belangrijk om te voorkomen dat cybercriminelen misbruik maken van de zwakke plekken in je software of systemen en zo je gegevens stelen, beschadigen of manipuleren. Patchen is echter niet altijd eenvoudig en vraagt om een goede planning, voorbereiding en uitvoering. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de compatibiliteit, de impact en de prioriteit van de patches. Ook moet je de patches eerst testen voordat je ze definitief toepast.

6.    Segmentatie en zonering om impact te beperken

Segmentatie houdt in dat je een netwerk opsplitst in logische of fysiek gescheiden zones. Deze zones kunnen helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving, informatiebeveiligingsbeleid en het vereenvoudigen van toezicht. Informatie-uitwisseling tussen zones verloopt via gedefinieerde koppelvlakken, die de informatiestromen controleren. Bij zonering gaat het om het afbakenen van een netwerk van IT-voorzieningen waarbinnen gegevens met hetzelfde niveau van beveiligingsmaatregelen vrijelijk kunnen worden uitgewisseld.

Door segmentatie en zonering kun je de impact en verspreiding van incidenten beperken. Denk hierbij aan netwerkloops, ransomware-infecties en datalekken. Dit is vooral belangrijk in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving, waarbij bij een datalek aangetoond moet worden dat de toegang tot gevoelige gegevens beperkt was.

7.    Managed Detective & Response (MDR)

MDR is een cybersecuritydienst die technologie en menselijke expertise combineert om bedreigingen op te sporen, te monitoren en erop te reageren. MDR helpt om snel bedreigingen te identificeren en de impact ervan te beperken, zonder dat er extra personeel nodig is.

MDR gaat verder dan alleen het detecteren van bedreigingen. Het omvat ook actieve maatregelen om bedreigingen te verhelpen binnen het netwerk van een organisatie. Hier zijn enkele kernpunten:

 1. Threat Hunting: MDR-teams speuren proactief naar verdachte activiteiten en indicatoren van compromissen in het netwerk.
 2. Monitoring: Ze houden voortdurend toezicht op netwerkverkeer, logboeken en andere bronnen om afwijkingen te detecteren.
 3. Response: Bij het identificeren van een bedreiging nemen ze onmiddellijk corrigerende maatregelen om de impact te minimaliseren.

Organisaties kunnen MDR-oplossingen snel implementeren om 24/7 dekking en toegang tot expertise te krijgen. Dit is vooral waardevol omdat veel organisaties worstelen met het volledig bemannen van hun beveiligingsteams en het effectief beheren van de groeiende stroom van beveiligingswaarschuwingen.

 

8.    Incident Response Planning

Wanneer zich een beveiligingsincident als een datalek, cyberaanval of systeemstoring voordoet moet je voorbereid zijn op de juiste aanpak hiervan. Stel daarom een goed “Incident Response Plan (IRP)” op. Dit helpt chaos te voorkomen, schade te minimaliseren en kosten te besparen.

Het doel van een IRP is om snel en effectief te reageren op beveiligingsincidenten, zoals datalekken, cyberaanvallen of systeemstoringen. Hier zijn de belangrijkste stappen van een IRP:

 1. Team samenstellen: Stel een team samen met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor incidentrespons. Dit zorgt ervoor dat medewerkers weten hoe te handelen tijdens een beveiligingsincident.
 2. Risicoanalyse: Identificeer mogelijke risico’s en scenario’s die specifiek zijn voor jouw organisatie. Blijf deze risico’s monitoren, aangezien digitale ontwikkelingen snel veranderen.
 3. Actieplan definiëren: Beschrijf per risico de acties die moeten worden ondernomen. Een duidelijk en compleet plan minimaliseert het risico op fouten.
 4. Toegankelijkheid van plannen: Zorg ervoor dat het IRP toegankelijk is voor relevante teamleden. Beveilig het plan goed, zodat alleen geautoriseerde personen er toegang toe hebben.
 5. Teamtraining: Oefen regelmatig met je team om sneller en effectiever te kunnen handelen tijdens een daadwerkelijk beveiligingsincident.

9.    Back-up strategie op basis van 32110-concept

De 3-2-1-1-0 back-up strategie is een geavanceerde aanpak voor het veiligstellen van gegevens en het helpt organisaties om zich beter te beschermen tegen gegevensverlies door incidenten zoals ransomware, natuurrampen, technische storingen of menselijke fouten. Het is een belangrijk onderdeel van een algehele bedrijfscontinuïteits- en gegevensbeschermingsplan.

De strategie in 3, 2, 1…. 0:

Zorg voor ten minste 3 kopieën van je gegevens. Eén daarvan is de primaire kopie, en de andere twee zijn extra kopieën. Dit minimaliseert het risico op gegevensverlies.

Bewaar ten minste 2 kopieën op verschillende media. Denk hierbij aan harde schijven, tapes of cloudopslag. Hierdoor wordt het risico van gegevensverlies als gevolg van een storing in één van de media verminderd.

Sla ten minste 1 kopie van je gegevens extern op, bijvoorbeeld op een offsite server of in de cloud. Dit beschermt tegen gegevensverlies door diefstal, brand of overstroming.

Ten minste 1 kopie van de gegevens moet offline worden opgeslagen. Dit kan op een tape of externe harde schijf, die niet zijn aangesloten op het netwerk. Dit beschermt tegen ransomware en andere kwaadaardige software.

Met 0 fouten in je back-up- en herstelproces kun je ervoor zorgen dat deze correct werken. Dit garandeert de gegevensveiligheid en lost eventuele problemen snel op.

 

10. Laat je periodiek hacken door een ethical hacker

Hoewel het misschien angstaanjagend klinkt is raadzaam om periodiek penetratietesten uit te laten voeren. Het periodiek laten hacken door een ethische hacker is een proactieve beveiligingsmaatregel. Deze professional identificeert kwetsbaarheden in systemen door legitiem te hacken, waardoor jij de potentiële zwakke punten binnen jouw organisatie kunt versterken en beveiligingsniveaus kunt verbeteren. Het proces biedt inzicht in mogelijke aanvalsvectoren, waardoor preventieve maatregelen kunnen worden genomen om cyberdreigingen voor te blijven en de algehele digitale weerbaarheid te vergroten.